Läs senare

SETT-generalen avvisar kritiken

MässorLina Hann, projektledare för SETT, avvisar forskarnas kritik mot IT-mässan på punkt efter punkt.

av Stefan Helte
12 feb 2018
12 feb 2018

Angående att kommersiella intressen går före pedagogiska behov:

– Ja, det stämmer att vi är en kommersiell aktör. Det betyder också att vi måste ha ett högkvalitativt innehåll för att behålla besökare. Och det innehållet tar vi fram i en tät dialog med bland annat Stockholms stad och Lärarförbundet efter de behov de ser i skolorna. SETT:s uppdrag är dessutom att visa upp den moderna pedagogiken och då får självklart teknikföretagen en viktig roll. Men leverantörer kan aldrig köpa sig till att tala inför våra besökare.

Angående att mässan är likriktad och ytlig:

– Vi har ett oerhört spektrum med våra 130 föreläsningar om modern pedagogik, många av dem ledda av lärare och förskollärare aktiva i skolan och förskolan varje dag. Jag har svårt att se någon annan mässarrangör som har ett sådant brett utbud.

Angående att enkla lösningar saluförs för komplexa problem:

– Vi är helt överens om att skolans verklighet är komplex. Vad våra föreläsare gör är att visa på goda exempel som kan fungera som inspiration. Sedan måste lärare och förskollärarna fundera på hemmaplan hur de vill arbeta med detta.

Angående att föreläsningarna är ensidiga och inte erbjuder ett kunskapsutbyte mellan lärarna.

– Eftersom uppemot 500 personer lyssnar på våra föreläsningar erbjuder vi möjlighet för deltagarna att ställa frågor efter föreläsningen utanför föreläsningssalen. Men den diskussionsmöjligheten kanske går att utveckla.

ur Lärarförbundets Magasin