Läs senare

Sex fackförbund enade i kampen mot nedskärningarna

budget 2020Trots regeringens besked om 3,5 extra miljarder till kommunerna går nu sex fackförbund ut i en gemensam välfärdsmanifestation i Umeå på lördag.
– Alla är välkomna och vi hoppas att detta ska få ringar på vattnet i flera kommuner i Sverige, säger Anna Olskog, Lärarförbundet Umeå.

av Lenita Jällhage
20 jan 2020
20 jan 2020
Sex fackförbund enade i kampen mot nedskärningarna
”Det här är en upptrappning. Så nu krokar vi arm med flera fackförbund så vi får ett tryck i frågan om välfärden”, säger Lärarförbundets Anna Olskog.

Redan i december förra året gick Lärarförbundet i Umeå ut i en ljusmanifestation som riktade sig mot besparingarna i förskola och grundskolor och underskotten som drabbat lärare, elever och annan personal på skolor under senaste åren.

– Det här är en upptrappning. Så nu krokar vi arm med flera fackförbund så vi får ett tryck i frågan om välfärden. Det här är en unik aktion att vi går samman så här, säger Anna Olskog.
Politikerna i Umeå har, precis som i de flesta andra kommunerna i Sverige, beslutat om stora besparingar på skolan.

För- och grundskolenämnden i Umeå har fattat beslut om besparingar på 50 miljoner i år. Enligt beslutet ska bland annat fritidshemmen få minskad elevpeng, andelen förskollärare ska minska från dagens 62 procent i förhållande till barnskötare till 50 procent och undervisningen för nyanlända får mindre pengar.

Anna Olskog känner viss förhoppning efter regeringens besked men några garantier att de statliga pengarna går till skolan finns inte.

– Vi är mycket oroade. Jag kommer dagligen kontakt med lärare i olika verksamheter och redan de förutsättningar som råder i dag är ohållbara. Gränsen är redan passerad när det gäller balansen mellan krav och resurser. Ohälsan bland personal riskerar att öka, stödet till elever med extra behov kommer att sjunka när man nu skurit ned på kringpersonal, säger hon.

Så kamplusten har inte försvunnit när ni nu fick beskedet att regeringen skjuter till 3,5 miljarder till kommunerna och 1,5 miljard till regionerna?
– Nej vi är i ett akut behov av nya tankesätt och lösningar för att rå på välfärdens utmaningar. Och det krävs resurser – stora resurser, säger hon.

Anna Olskog tror inte att det statliga tillskottet kommer att räcka.

Styrgruppen bakom manifestation vill se gemensam handling istället för politiskt käbbel och riktar därför inte sin aktion mot någon utan för välfärden.

– När det gäller politikerna på riksplanet så måste de hjälpas åt så välfärdsfrågorna inte bli en arena för politiskt spel, säger hon.

Aktionsgruppen har enats om två paroller: att stå upp för en välfärd som omfattar alla och kravet att riksdag och regering säkerställer att kommuner och regioner klarar av sitt välfärdsuppdrag.

Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunal, Vision, Vårdförbundet och Akademikerförbundet SSR går samman med Funktionsrätt Umeå i manifestationen på Rådhustorget lördagen den 25 januari.

Lärarförbundet är inte oroade över att skolan hamnar i skymundan när de nu går samman gemensamt för välfärden.

– Jag har ställt frågan både till mig själv och styrelsen. Hur kan det här gynna våra medlemmar? Och vi har gjort bedömningen att ett ökat tryck i frågan kan komma våra medlemmar till del. Vi är större än så i Lärarförbundet och tänker på en helhet, säger hon.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin