Läs senare

Sex, kränkningar och våldsamheter

AnmälningarSå har Lärarnas Ansvarsnämnd beslutat – här är all statistik, samt detaljer om fem fall där Skolinspektionen yrkat att Lärarnas ansvarsnämnd ska varna eller återkalla legitimation.

av Niklas Arevik
14 mar 2018
14 mar 2018

Skrev ”klant” i pannan på elev

En fritidspedagog är med på utflykt. Några av barnen leker nära vatten och han säger till dem att den första som blöter ned sig ska få en skylt som det står ”dagens klant” på. Två barn blöter ned sig och tillbaka på fritidshemmet kommer de fram till honom med varsin penna och ber honom skriva ”klant” i pannan på dem, vilket han gör på det ena barnet.

LAN skriver i sitt beslut att ingenting tyder på att fritidspedagogen agerat i bestraffningssyfte och att det var barnen själva som bad honom. Barnen  har heller inte känt sig kränkta eller tagit skada.

Beslut: Ingen åtgärd

”Tycker inte om barn”

En lärare på mellanstadiet anmäls för att bland annat ha gjort orättvisa bedömningar, ha underblåst konflikter mellan elever och visat ut dem ur klassrummet för att de inte kunnat svara på en fråga. Trots att skolledningen erbjudit stöttande samtal för att förbättra undervisningen har hon inte visat någon insikt i problematiken. Enligt rektorn har läraren uppgett att hon inte tycker om barn. Skolinspektionen bedömer att läraren inte förstår vad värdegrunden innebär.

LAN konstaterar i sitt beslut att läraren varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning samt särskilt olämplig att bedriva undervisning och beskriver hennes brist på självinsikt som ”anmärkningsvärd”.

Beslut: Återkallad legitimation

Hade sex med elev

En manlig gymnasielärare träffar en av sina elever, som vid tillfället är 19 år, på ett uteställe. Eleven följer med läraren hem under kvällen och de har sex. Måndagen -efter berättar läraren om händelsen för sin rektor. -Enligt såväl eleven som -läraren var umgänget -”spontant och ömsesidigt”.

LAN konstaterar dock att lärarens agerande strider mot skolans värdegrund och att en elev alltid befinner sig i en beroendeställning i för-hållande till sin lärare.

Beslut: Varning

Spottade på elev

En elev i år 3 är aggressiv, hotar andra elever med en sax och skriker fula ord. När läraren säger till eleven slår denne henne med en bricka och spottar henne i ansiktet. Läraren spottar då tillbaka.

LAN framhåller att -lärarens agerande är -oacceptabelt, men att det handlar om enstaka -händelse, att hon uttrycker ånger och att hon under en längre period haft en -pressad arbetssituation som inte -åtgärdats av rektor.

Beslut: Ingen åtgärd

Högg rektorn med yxa

Lärare får besök i sitt hem av rektorn på hans skola. Läraren har känt sig mobbad och utfryst av sina kolleger på arbetsplatsen. När rektorn frågar om en kollega som han har haft en konflikt med tar han en yxa och slår den i bakhuvudet på rektorn. Han slår ytterligare minst nio slag med yxan mot rektorn, som får livshotande skador. Läraren döms till rättspsykiatrisk vård för mordförsök.

LAN konstaterar att det vid så allvarlig brottslighet inte bör vara krav på att brottet begåtts i samband med yrkesutövningen för att påföljd ska utdömas.

Beslut: Återkallad legitimation

Beslut Lärarnas Ansvarsnämnd

ur Lärarförbundets Magasin