Läs senare

Sexbrott vanligaste anledningen till att lärare förlorar leg

LÄRARLEGITIMATIONFörra året återkallades sex lärarlegitimationer av Lärarnas ansvarsnämnd. I fyra av fallen har de gjort sig skyldiga till sexualbrott.

av Emma Olsson
05 feb 2020
05 feb 2020
Sexbrott vanligaste anledningen till att lärare förlorar leg
Fyra av de sex fallen där lärare blev av med legitimationen under 2019 rör sexualbrott.

En barnskötare som misstänks för sexuella övergrepp på en förskola i Botkyrka har jobbat där sedan 2013. Nu visar det sig att han polisanmälts redan 2012 av Ekerö kommun. Det rapporterar DN.

Under 2019 återkallades en legitimation för en lärare som dömts för barnpornografibrott, och som jobbat på ett antal skolor i västra Sverige mellan 2010 och 2018.

Sexualbrott var också den vanligaste orsaken till att LAN (Lärarnas ansvarsnämnd) återkallade lärarlegitimationer under 2019. I fyra av de sex fall som resulterade i att lärare blev av med sina legitimationer förra året, hade de gjort sig skyldiga till sexbrott.

En lärare har själv begärt att LAN ska ta tillbaka legitimationen.

– Det kan bero på att man ligger illa till, och inte vill ha mer uppmärksamhet runt sig. Nu vet jag inte vad det där fallet rör, men det kan gälla att man står under åtal för sexualbrott mot elever och man förstår att det inte kommer att gå bra. Det har hänt ett par gånger och det har rört personer där det sett ut som att de ska bli dömda, säger Lars Dirke, ordförande för Lärarnas ansvarsnämnd.

Så funkar LAN

Lärarnas ansvarsnämnd prövar om lärare som inte sköter sig ska få en varning eller fråntas sina legitimationer.
LAN har funnits sedan 2012, första beslutet kom 2013.
Det är endast Skolinspektionen som kan anmäla en lärare, förskollärare, eller lärare i fritidshem till LAN.
Sedan starten har LAN fått in 65 anmälningar. Varje år fattas ett femtontal beslut om att varna lärare eller ta ifrån dem legitimationen.
Källa: Skolverket/Lars Dirke, ordförande LAN.

Under året delades även fem varningar ut.

– Det ser ut ungefär som vanligt. Det är svårt att se trender, eftersom vi har ett fåtal fall. Vi har ungefär 65 anmälningar totalt under de år som nämnden hållit på. Det är inte mer än 10-15 per år, säger Lars Dirke.

Han kan inte uttala sig om mörkertalet.

– Man kan konstatera att det är väldigt få ärenden i förhållande till hur många legitimerade lärare det finns. Men jag kan inte dra några slutsatser om det är bra eller dåligt. Generellt sett är det ett gott betyg till lärarkåren, säger han.

Sedan starten har LAN fått in 65 anmälningar från Skolinspektionen, och har återkallat 16 legitimationer.

– Systemet blir mer och mer kalibrerat, Skolinspektionen har lärt sig hur nämnden resonerar. Det är solklara fall som kommer till nämnden. Det är inte jättemånga gränsfall. Det kan man se som något slags trend, att det blir säkrare och säkrare bedömningar, säger Lars Dirke.

Därför blev de av med lärarlegitimationen

  • Legitimation återkallas på lärarens egen begäran.
  • Betygsättande lärare har vid tre tillfällen en sexuell relation med en elev i skolans lokaler. Eleven var vid det första tillfället 15 år gammal.
  • Läraren är dömd för barnpornografibrott, och har även delat bilder på barn från sin arbetsplats på internet i ”sexuellt syfte”.
  • Läraren dömdes av hovrätten för sexuellt ofredande av två elever i 11-12-årsåldern, under lektionstid.
  • Läraren har tidigare varnats av LAN för oskicklighet. Läraren har använt olämpligt språk, och har låtit barnen bära ansvaret för att lektionerna havererat. LAN bedömer att läraren är grovt oskicklig och olämplig och drar därför in legitimationen. Skolinspektionen fick sedan en anmälan från huvudmannen.
  • Läraren blir avstängd på grund av tidigare barnpornografi-brott. Hen har sedan varit närgången mot flera elever på skolor i västra Sverige.
    Källa: Lärarnas ansvarsnämnd

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin