Läs senare

Sexdömd lärare överklagar till HD

En högstadielärare i Kungälv sexchattade och skickade nakenbilder till sin elev. Både tingsrätten och hovrätten dömde henne till dagsböter för sexuellt ofredande. Läraren har nu överklagat till Högsta domstolen.

27 jan 2011

Läraren skickade nakenbilder på sig själv och diskuterade sex via nätet med sin 15-åriga elev under två månader 2008. Nakenbilderna spreds vidare och läraren förlorade sin anställning på skolan.

Tingsrätten i Varberg tog hänsyn till att läraren blivit av med jobbet och utdömde därför ett mildare straff. Hon överklagade ändå domen till hovrätten i Västra Sverige, som sänkte dagsböterna. Nu vill kvinnan att även Högsta domstolen ska pröva ärendet, eftersom hon hävdar att det är någon annan som använt hennes dator.

Hon anser för övrigt att det inte kan handla om sexuellt ofredande då chat-samtalen inte ”syftat till att reta eller tillfredsställa hennes sexualdrift”.

Både hovrätten och tingsrätten bedömer att handlingarna haft ”en tydlig sexuell inriktning och innebörd”. Riksåklagaren håller i sin svarsskrivelse (se faktaruta) med om detta och anser att det genom den befintliga bevisningen är ”ställt utom rimligt tvivel” att det verkligen är läraren själv som chattat och skickat bilder. Därför finns det, enligt Riksåklagaren, inte några skäl att ta upp målet i Högsta domstolen.

Högsta domstolen

  • Högsta domstolen är sista instans bland de allmänna domstolarna och en ren prejudikatsinstans.
  • Det är riksåklagaren eller den dömde som kan överklaga hovrättsdomar till Högsta domstolen. I båda fallen måste prövningstillstånd begäras.
  • I de fall där den dömde överklagar, som i fallet med den sexdömde läraren, ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse, vilket nu alltså har skett. Det är nu upp till Högsta domstolen att fatta beslut om den ska bevilja prövningstilllstånd eller inte.

Källa: Åklagarmyndigheten

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin