Läs senare

Sexornas betyg rasar – igen

BETYGEN För fjärde året i rad minskar andelen elever i årskurs sex som får godkända betyg i samtliga ämnen.
- Det är en bekymmersam nedgång och en bekymmersam trend, konstaterar Pernilla Sundström Fast på Skolverket.

24 okt 2019
Sexornas betyg rasar – igen
Sexornas betyg sjunker – igen.

Andelen elever i årskurs sex som fick godkänt i samtliga ämnen under vårterminen 2019 minskade med drygt tre procentenheter jämfört med våren 2018, visar statistik från Skolverket.
För fyra år sedan var andelen godkända elever 80,5 procent. Nu har den siffran rasat till 73,9 procent. Enligt Skolverket bör man dock beakta att antalet skolämnen varierar mellan både elever och tid.
Det särskilt stora tappet, som sker mellan 2018 och 2019 (från 77,1 procent till 73,9 procent), förklaras delvis med att det införts kunskapskrav i moderna språk, samt att färre elever gavs sammanfattande betyg i natur- eller samhällsorienterade ämnen.


– Men det kan inte förklara hela nedgången, säger Pernilla Sundström Fast, enhetschef för enheten för- och grundskola på läroplansavdelningen på Skolverket.
– Återigen måste vi understryka betydelsen av att stöd sätts in tidigt, säger hon.
Skolverkets förhoppning är att den nya ”läsa-skriva-räkna-garantin”, som innebär att stödinsatser ska sättas in om det verkar som att eleven inte kommer att uppnå kunskapskraven, ska bidra till att vända trenden.
– För vändas måste den, säger Pernilla Sundström Fast.


Skolverkets siffror visar att matematik var det obligatoriska ämne där lägst andel elever fick godkänt (A-E) under vårterminen 2019, 88 procent. De ämnen där högst andel elever fick godkänt betyg var bild och slöjd, 97,4 respektive 97,3 procent.
Liksom tidigare år fick flickor i högre utsträckning än pojkar godkända betyg i samtliga ämnen: 77,7 procent av flickorna och 70,3 procent av pojkarna.
Av de obligatoriska ämnena var skillnaden mellan flickor och pojkar störst i svenska och minst i engelska. Ämnet idrott och hälsa var det enda ämne där andelen pojkar som uppnådde kunskapskraven var högre än andelen flickor.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: