Läs senare

Sexuella trakasserier vanligt i skolan

Hälften av flickorna och fyra av tio pojkar uppger att det förekommer sexuella trakasserier på den egna skolan.
Som att kommentera andras utseende på ett sexuellt vis.

02 sep 2002

I en nyligen presenterad undersökning om sexuella trakasserier/kränkningar från Arbetslivsinstitutet uppger nästan sju av tio flickor och nästan sex av tio pojkar att elever kallar varandra kränkande ord.
Undersökningen heter ”Allvar eller på skämt?” och skickades i våras ut till förstaårsgymnasister.

Att kränkande kommentarer om kön förekom på egna skolan, tyckte 63 procent flickor och 59 procent pojkar. Det kan vara exempelvis att elever säger nedsättande skämt och saker om andra elevers kön eller sexualitet, som ”alla tjejer är horor”, ”jag hatar bögar”.
Att elever på den egna skolan offentligt kommenterar hur attraktiva eller oattraktiva andra elever är, förekommer enligt 75 procent av flickorna och 67 procent av pojkarna.
67 procent flickor och 54 procent pojkar uppger att elever på den egna skolan sprider sexuella rykten om andra elever.

När det gäller dem själva, svarar 76 procent av flickorna och 66 procent av pojkarna att de fått kränkande kommentarer om kön; att andra sagt nedsättande skämt eller saker om deras kön eller sexualitet, eller om människor av samma kön eller sexualitet som dem själva.
71 procent flickor och 62 procent pojkar har personligen varit utsatta för att andra offentligt kommenterat hur attraktiva eller oattraktiva de är.
Vad gäller ”sexuellt kontaktsökande”, att andra ”gett dig kommentarer, skämtat eller gestikulerat på ett vis som är sexuellt”, svarar 60 procent flickor och 55 procent pojkar att de personligen varit utsatta för det.
På frågan om andra ”gnidit, strukit eller tryckt sig mot dig på ett sexuellt vis (även ”av misstag”), svarar 41 procent flickor och 51 procent pojkar ja.

Undersökningen skickades till 2.200 slumpvis utvalda ungdomar födda 1983. Totalt svarade 980 ungdomar, fler flickor än pojkar.
– Ju mer man pratar om det här, desto lättare är det att komma till insikt om hur man vill ha det på den egna skolan, säger Ewa Menckel, professor i arbetsvetenskap på Arbetslivsinstitutet.
– Det vi kan se är att även pojkar upplever att de blir kränkta, det är något förvånande för mig.

Hon tror att det är viktigt att skolan tar ett samlat grepp för att diskutera de här frågorna, ha återkommande temadagar är ett exempel.
– Vi påverkas ju av allting, av samhället i stort. Eftersom så många ungdomar mår dåligt av det här, är det viktigt att väcka debatt. Vuxna skulle aldrig acceptera att ett sådant här språkbruk förekom.

Tabellerna nedan är hämtade ur undersökningen. Svaren är angivna i procent. Mer ingående förklaringar till tabellerna finns i rapporten som i sin helhet finns att läsa på Arbetslivsinstitutets hemsida.

Vilka problem finns på den egna skolan?

FlickorPojkar
Mobbning7062
Elever som drogar5748
Elever som dricker alkhohol5251
Etniska trakasserier5242
Raskonflikter5144
Sexuella trakasserier4938
Gängbråk3934
Gay/lesbisk mobbning2929

Vad sägs och görs på den egna skolan? Verbala kränkningar med sexuell anknytning.

FlickorPojkar
Sexuella kommenarer7659
Uttalanden om andras attraktivitet7567
Språkbruk som hora etc6858
Kränkande kommentarer om sexualitet6359
Kränkande kommentarer om kön6359
Språkbruk som lesbisk etc7258
Sexfokuserat skryt inför andra6148
Verbalt tryck på sexuella tjänster3125

Vad sägs och görs på den egna skolan? Fysiska och andra kränkningar med sexuell anknytning.

FlickorPojkar
Sexuell ryktesspridning6754
Sexuellt kontaktsökande5852
Kränkande klotter5546
Påträngande och sexuella blickar4438
Påträngande krav på träff/date3233
Kränkande sexuella kroppskontakter3232
Uppvisande av pornografiska bilder3025
Dragande i kläder på ett sexuellt vis2322

Vad händer eleven/den studerande? Verbala kränkningar med sexuell anknytning.

FlickorPojkar
Sexfokuserat skryt inför andra7771
Kränkande kommentarer om kön7666
Uttalanden om andras attraktivitet7162
Sexuella kommentarer6558
Kränkande kommentarer om sexualitet5539
Språkbruk som hora etc3736
Verbalt tryck på sexuella tjänster2624
Språkbruk som lesbisk etc1753

Vad händer eleven/den studerande? Fysiska och andra kränkningar med sexuell anknytning.

FlickorPojkar
Sexuellt kontaktsökande6055
Påträngande och sexuella blickar5134
Kränkande sexuella kroppskontakter4151
Dragande i kläder på ett sexuellt vis3120
Sexuell ryktesspridning2524
Påträngande krav på träff/date2524
Uppvisande av pornografiska bilder1116
Kränkande klotter77

Elevernas förslag på vad skolan borde göra för att förhindra sexuella trakasserier.

FlickorPojkar
Informera7044
Diskutera6238
Regler6931
Inget problem4654
Vet ej4258
Straff6139
Inget att göra2012
Skämt6232

ANNIKA DZEDINA

ur Lärarförbundets Magasin