Läs senare

SFI-utbildningen ska utredas

UtredningUtbildningen i svenska för invandrare (SFI) skiljer sig åt beroende på vilka resurser och erfarenheter som finns i kommunerna. Därför tillsätter regeringen en utredning för att se över om SFI-systemet bör göras om.

01 aug 2018

Förra året tog SFI emot drygt 163 000 elever. Det är nästan fyra gånger så många som kring millennieskiftet. Regeringen ser nu ett behov av att säkerställa kvaliteten i utbildningen.

– Det är stora skillnader mellan kommuner när det gäller tillgången på utbildade SFI-lärare. Vi har stor lärarbrist generellt när det gäller svensk skola, och den är akut när det gäller SFI, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S).

Ett annat problem är att det varierar väldigt mellan SFI-deltagarna när det gäller förkunskaper och förmåga att tillgodogöra sig undervisningen.

– Ett problem är att det faktiskt är svårt att lära sig svenska i vuxen ålder, i synnerhet om man har en svag skolutbildning med sig från sitt hemland. Vi vill undersöka om det till exempel behövs fler SFI-timmar i veckan, säger Ekström och lägger till:

– Arbetsmarknaden skriker efter arbetskraft och vi har väldigt mycket att vinna på att fler kan gå ur SFI snabbare.

Särskild utredare blir Karin Sandwall, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Utredningen ska presenteras senast den 31 maj nästa år.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin