Läs senare

Sifferlöst på Lundsberg

Lön & villkorLärarna på de kända internatskolorna Lundsberg och Sigtuna humanistiska läroverket har fått ett nytt sifferlöst treårigt avtal.

av Stefan Helte
20 nov 2017
20 nov 2017

Avtalet mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund å ena sidan och KFS – arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga bolag – å andra sidan rör ganska få medlemmar. För Lärarförbundet handlar det om cirka 400 medlemmar på 45 företag, främst grundskolor och gymnasieskolor, men också några förskolor.

Även det förra avtalet var utan centralt angivet löneökningsutrymme.

– Vi har sett att lönerna har ökat betydligt mer för våra medlemmar än vad som skulle vara realistiskt att tro att man skulle kunna få inskrivet i ett centralt avtal. Därför fortsätter vi på den vägen, säger ombudsman Robert Nilsson på Lärarförbundet.

Lärarfacken hade velat få in skrivningar i det centrala avtalet om arbetsbelastning, men fick inte igenom det.

– Men vi är överens med arbetsgivarna om att göra en slags turné till de skolor där man inte har kommit igång med ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. Där kan vi hjälpa till med konkreta modeller som de kan pröva.

Avtalet innebär bland annat fler föräldrapenningdagar och att det blir lättare att kvalificera sig för dem.

ur Lärarförbundets Magasin