Läs senare

Självständiga tidningar viktiga för lärarna

DebattLåt Lärarnas tidning och Lärarförbundets övriga tidningar behålla sin självständighet. Det är viktigt både för demokratin och för skolutvecklingen i Sverige, skriver Helena Weiss Larsson, rektor och medlem i Lärarförbundet Skolledare.

05 dec 2017

Om debattören

Helena Weiss Larsson

Rektor

Stockholm

Lärarförbundets tidningars självständighet känns hotad efter de två konsultrapporter som presenterats.

Jag är sedan många år som rektor engagerad i skolfrågor och utvecklingen av den svenska skolans kunskapsresultat. Jag är medlem i Lärarförbundets skolledare. Lärarnas tidning är och har varit ett utmärkt redskap för lärare att utveckla sitt ledarskap och ta del av förändringar i skolans uppdrag. Tidningen finns i personalrum på skolor och innehållet diskuteras flitigt i lärargrupper.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Jag anser att Lärarnas tidning måste få fortsätta som en självständig tidning för att värna demokratin och vara ett viktigt forum för lärare.

Lärarförbundets specialtidningar som Fritidspedagogik, Förskolan, Specialpedagogik med flera är viktiga instrument för olika grupper i skolverksamhet. Tidningen Chef Ledarskap används bland annat i utvecklandet av arbetslagsledare, föreståndare och skolledare inom skolan.

Med Lärarnas tidning i spetsen anser jag att Lärarförbundets tidningar, som självständiga tidningar, är oerhört viktiga för skolutvecklingen i Sverige.

ur Lärarförbundets Magasin