Läs senare

Sju av tio karriärtjänster är tidsbegränsade

Sju av tio karriärlärare har endast fått ett tidsbegränsat förordnade, visar en stor undersökning som Lärarförbundet gjort. Folkpartiet vill nu skärpa reglerna för förstelärare.

11 Dec 2014

[uppdaterad 2014-12-12, kl 10:23]

Förra sommaren trädde karriärreformen bland lärare i kraft, bland annat för att höja yrkets status. Det gav två nya så kallade karriärtjänster: förstelärare och lektorer med ordentliga lönepåslag. Reformen har dock inte fått den effekt man hoppats på från lärarhåll, visar en stor undersökning gjord av Lärarförbundet.

Drygt sju av tio (71,4 procent av de 2.000 personer som är tillfrågade), säger att karriärtjänsten de fått är ett tidsbegränsat förordnade.

– Det är naturligtvis under all kritik, säger ordförande Johanna Jaara Åstrand.
– Det är orimligt att ha så korta lärarkarriärer och det lockar inte nya personer till yrket. Det ger heller inte förutsättningar till den utveckling som kan ske

Varför blir det så här?
– Jag tror att det handlar om att kommuner och fristående skolor är osäkra på vad den här reformen innebär och om den är långsiktig. Man vill säkra upp.

Folkpartiet vill nu skärpa reglerna för förstelärare, säger Christer Nylander, partiets talesperson i skolfrågor och vice ordförande utbildningsutskottet.

– Det är inte första gången vi hör kritik och vi tycker att det är dags att strama upp styrningen av förstelärartjänsterna, säger han.

De skärpningar han pekar på handlar för det första om anställningsformen, att förstelärarna ska ha tillsvidareanställning och inte anställning i projektform. Vidare att arbetsgivarna ska ha tydliga kriterier för hur man utser förstelärare.

Folkpartiet vill driva frågan, och Christer Nylander hoppas på samsyn inom Alliansen. FP-ledaren Jan Björklund hotade redan under sin tid som utbildningsminister med stramare regler för arbetsgivarna.

Lärarförbundet stödjer förslaget

– Vi tycker det är utmärkt att Folkpartiet kommit till insikt att reformen måste förädlas för att den ska fungera, säger Johanna Jaara Åstrand.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) är inne på samma linje:

– Vi har tidigare tillsammans med lärarfacken krävt permanenta tjänster och jag undrar varför inte Folkpartiet gjorde något åt det under alla år som man satt i regeringen, säger han.

– Det som behövs nu är en nationell samling för läraryrket där vi både kvalitetssäkrar karriärtjänsterna men också gör breda satsningar på att höja lärarlönerna.

Vad är din uppfattning om reformen?
– Som många reformer Alliansen genomfört, ömsom vin, ömsom vatten. På en del skolor har det gjorts på ett bra sätt och läraren fått tydligare arbetsuppgifter. På andra skolor har det inte alls varit välplanerat och på ytterligare har man inte ens tagit emot den här satsningen.

Fler artiklar om karriärtjänstreformen

Lärarnas tidning berättade redan i maj 2013 att karriärtjänsterna kanske inte blir det lönelyft som lärarna hoppats på. Många kommuner satsade på korta förordnanden med tillfälliga lönetillägg, kunde vi då avslöja.

Läs mer: Högre lön med karriärtjänst — men bara tillfälligt

Enligt siffror som Skolverket presenterade i oktober 2013 hade 9 av 10 kommuner tidsbegränsat sina försteläraruppdrag. Många motiverade det med att de har haft för kort tid på sig att genomföra rekryteringen och välja ut de skickligaste lärarna. Endast en handfull kommuner hade då valt att göra karriärtjänsterna till tillsvidaretjänster.

Läs mer: De flesta karriärtjänster tidsbegränsade

Klicka på "karriärtjänster" under "Fler artiklar om" så listas fler artiklar.

ur Lärarförbundets Magasin