Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Sjuk lärare ersätts sällan första dagen

Det är långt ifrån alltid som en vikarie sätts in när en lärare av någon anledning är borta. Fyrtio procent av lärarna i en undersökning som Lärarnas tidning har gjort uppger att en vikarie sätts in först efter dag två eller senare. Tre procent uppger att det aldrig sätts in en vikarie.

27 mar 2015
Sjuk lärare ersätts sällan första dagen
Lars-Göran Skoglund, som undervisar restaurang- och livsmedelsprogrammet, efterlyser en handlingsplan vid frånvaro. Bild: Øyvind Lund

Bilden bekräftas av en Novus-undersökning beställd av Lärarförbundet, som också undersökt vikariesituationen. Enligt den uppger hälften av lärarna att de ibland, sällan eller aldrig får en vikarie.

– De här är ytterligare ett bevis på lärarbristen. Det är helt enkelt svårt att hitta vikarier, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Det här ökar lärarnas arbetsbelastning, men drabbar också eleverna och deras rätt till undervisning, menar hon.

Båda undersökningarna visar också att vikarieläget är svårast i gymnasieskolan. I Novus-undersökningen uppger sex av tio gymnasielärare att de sällan eller aldrig får vikarie.

Johanna Jaara Åstrand tror att det delvis beror på att det tillsynsansvar som finns i grundskolan inte finns på gymnasiet. Då är det lättare att ta till håltimmar och hemuppgifter.

– Sen är det de facto så att förutom att det är svårt att hitta vikarier ser man det som ett sätt att spara pengar. Det är otroligt kortsiktigt tänkt för vi har en situation i dag då elevernas resultat behöver förbättras och då krävs det undervisning och för det behövs lärare.

Hennes recept för att förbättra situationen är att huvudmännen borde tänka mer långsiktigt:
– Jag tycker att man behöver öka grundbemanningen så man tar höjd för korttidsvikariebehovet som man vet inträffar.

Lars-Göran Skoglund jobbar som serveringslärare på Tingsvallagymnasiet i Karlstad. Eleverna på restaurang- och livsmedelsprogrammet tar emot lunchgäster utifrån och då måste det finnas en lärare närvarande.

Vad händer när du är borta?
– Då får en kollega ta på sig att gå in och jobba extra, helt enkelt, säger han.

Vid teorilektioner är det mer tveksamt om det tas in vikarier, i alla fall första veckan, enligt Lars-Göran Skoglund. Då kan det bli fråga om lärarlösa lektioner.

– Det kan vara svårt att hitta en arbetslös yrkeslärare. Men ledningen kunde ju bygga upp ett kontaktnät, ett sådant finns inte i dag, säger han.

Vad tycker du om detta?
– Man har väl vant sig på ett otäckt sätt, men jag tycker inte om det. Det borde finnas en handlingplan.

Om undersökningarna

Lärarnas tidning/Skop

”Hur lång frånvaro brukar det krävas för att man ska sätta in vikarier på din skola eller förskola?”

  • Från dag ett: 54 %
  • När frånvaron är mellan en och fem dagar: 31 %
  • När frånvaron överstiger en vecka: 9 %
  • Aldrig: 3 %
  • Ej svar: 3 %

1.010 lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Lärarförbundet har intervjuats. I urvalet ingick 1.155 personer, vilket ger en svarfrekvens på 87 %.

 

Lärarförbundet/Novus

"Tar din arbetsplats in en vikarie om en lärare av någon anledning är borta?”

  • Alltid eller oftast: 47 %
  • Ibland: 32 %
  • Sällan: 14 %
  • Aldrig: 5 %

1.400 lärare, förskollärare och fritidspedagoger svarade på enkäten. Svarsfrekvensen var 61 %.

 

ur Lärarförbundets Magasin