Läs senare

Ska ni genomföra proven? Två rektorer svarar

31 mar 2015
Ska ni genomföra proven? Två rektorer svarar
Foto: Robert Henriksson och Hugo Leijon

Seved Hallerström

Rektor i Bräcke skola, Bräcke

Plus med nationella prov:

+ Fingervisning om att undervisningen träffar rätt.

+ Jämförbarhet med andra skolor.

+ Ett stöd i undervisningen.

+ Förbereder elever för den rådande skolkulturen med många prov.

Du har beslutat att de nationella proven i SO och NO i årskurs 6 ska genomföras. Varför?

— Vi vill säkerställa att undervisningen går åt rätt håll, att vi arbetar med rätt saker. De nationella proven ger ett mått på hur väl vi lyckats.

— En ­annan aspekt är att det är viktigt att eleverna lär sig hantera proven på ett bra sätt. Vi vill avdramatisera det så att det inte blir något stort och jobbigt.

En del tycker att proven tar för mycket tid från ordinarie undervisning. Hur ser du på det?

— Vi ser att de är ett stöd för under­visningen, med välplanerade och genomtänkta uppgifter. Det behöver inte bli mer tids­krävande om man planerar väl.

Hur gör ni det?

— Genom att ge hela arbetslaget ­ansvar för de nationella proven. Då kan en lärare i ett ämne där det inte är nationella prov gå in och ta lektioner när andra lärares tid går åt till rättning, till exempel.

— Ett annat sätt är att förlägga prao direkt efter nationella prov så att lärarna är undervisningsfria under rättningsperioden.

Vad tycker du om att proven blivit frivilliga?

— Det är olyckligt att staten först bestämmer att det är viktigt och sedan säger att det är frivilligt. Det var fel beslut. Det blir bara ytter­ligare en sak att stöta och blöta. Hur många gånger ska de ändra i styrdokument och förhållnings­regler? undrar jag.

— Det är jobbigt att det ändras hela tiden. Skolan behöver arbetsro. 

 

Charlotte Bergstedt

Rektor i Breviksskolan, OxelösundMinus med nationella prov:
 Mycket administration.

 Stress för elever och personal.

 Stjäl fokus från ordinarie undervisning.

Du har beslutat att inte genomföra de nationella proven i SO och NO i årskurs 6. Varför?
— Det viktigaste skälet är att lätta på lärarnas administrativa börda. Vi är en 6—9-skola, och ­säkert påverkar det beslutet. Med nationella prov i både årskurs 6 och 9 känns det som att hela vårterminens planering utgår från de natio­nella proven och hur vi ska lösa det praktiska med vikarier när proven ska ­rättas, med mera.

Påverkar det den ordinarie undervisningen?

— Ja, den blir lidande när allt fokus ligger på de nationella proven. Jag vill lätta på den bördan för mina fantastiskt duktiga lärare. De har många andra instrument för att kolla av elevernas kunskaper, och jag litar på dem.

Borde fler nationella prov vara frivilliga?

— De nationella proven ska vara en måttstock, är de frivilliga blir de ingen måttstock.

Har du haft samråd med andra rektorer i kommunen kring beslutet?

— Nej, men med skolans ledningsgrupp, alltså med lärarna.

Vad tycker du om provens utformning?

— De är framtagna av experter och de mäter utifrån kunskapskraven. Proven är ett bra mätinstrument inte minst för att vi kan se att vi ligger rätt med vår undervisning. Det är bra att man kan skicka in resultaten och jämföra med andra skolor och kommuner och det vore ett lyft om proven digitaliserades så att den administrativa bördan för lärarna minskade. 

ur Lärarförbundets Magasin