Läs senare

Skakande siffror kring stöket i skolan

av Håkan Söderberg
25 sep 2019
25 sep 2019
Håkan Söderberg, redaktör för Lärarnas tidning.

Sex av tio lärare tvekar att ingripa vid stök för att de inte vet vilka befogenheter de har. Fyra av tio ägnar en stor del av undervisningstiden åt att försöka hålla ordning. Det är intressanta, för att inte säga rätt skrämmande, siffror som redovisas i Lärarförbundets rapport ”Trygghet att skapa studiero”

Läs om rapporten, om läraren som blev sjukskriven på grund av stress orsakad av stöket men också om Grönkullaskolan i Alvesta i Småland som vände vinden. 2016 hade skolan anmärkningar av skolinspektionen på samtliga granskade områden: studiero saknades på lektionerna, kränkningar och mobbning förekom och det fanns stora brister i undervisningen. I januari 2019 när Skolinspektionen gjorde en ny grundlig tillsyn var skolan prickfri. Läs Sara Djurbergs spännande text om hur de gick tillväga.

2020 kommer Lärarförbundet bara att välkomna behöriga lärare i förbundet – ett steg mot att bli ett professionsförbund. Emma Olsson och fotografen Aline Lessner har besökt Dammhagsskolan i Landskrona som snart har 100 procent behöriga lärare. Detta trots speciella omständigheter då 90 procent av eleverna har annat modersmål än svenska.

– Behörighet är en trygghet för barn och föräldrar, och jag vill ha det. Jag vill ha skickliga lärare och jag ställer krav på dem, säger rektor Katja Vinulv.

En som fortfarande är obehörig SO-lärare, men färdigutbildad historielärare till jul, är Staffan Furå på Frejaskolan. Han är inte rädd att stå upp för frågor kring bland annat rasism och sex-och samlevnad och har till och med blivit hotad på grund av det. Läs Lenita Jällhages intervju med honom.

Att undervisa i sex-och samlevnadsfrågor kan vara en verklig utmaning för många. Det har Kalle Röcklinger på RFSU tagit fasta på och plockat fram en metodbank med konkrets tips som stöd i undervisningen. Bra sexualundervisningen kan till och med vara våldsförebyggande säger Kalle.

Maria Wiman har skrivit krönikan och i den ifrågasätter hon begreppet flumskolan. I sitt yrkesliv har hon inte träffat någon lärare som ägnat sig åt flum. Läs och se om du håller med.

Glöm inte att du kan få nyheter och följa debatter på vår på vår facebooksida, facebook.com/lararnastidning.

ur Lärarförbundets Magasin