Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

”Skapa en familjär stämning i klassrummet”

08 feb 2016

Illustration: Emma HanquistSocial fobi kan beskrivas som en stark rädsla för situationer där man känner sig värderad eller granskad av andra. Så många som 10—15 procent av den svenska befolkningen tros åtminstone någon gång i livet lida av social fobi. Få söker hjälp vilket kan leda till ett livslångt lidande och stora begränsningar i vardagen.

För många börjar det i skolsituationer, till exempel i samband med redovisningar. Med rätt stöd från början behöver ett obehag att tala inför grupp inte leda så långt som till social fobi, menar Per Carlbring, professor i psykologi vid Stockholms universitet och en av författarna till boken Social fobi. De senaste femton åren har han forskat kring behandlingsformer, i synnerhet kring olika ångestsyndrom, där social fobi ingår.

— Risken är stor att en lärare inte upptäcker en elev med social fobi, eftersom de ofta drar sig undan, säger Per Carlbring.

Ett typiskt mönster för en elev med social fobi är att det börjar med negativa tankar i flera veckor innan redovisningen. Eleven förbereder sig noggrant, men det känns oöverstigligt. Till slut kanske eleven sjukskriver sig och får dåligt samvete för att redovisnings­kamraterna kommer i kläm.

Alternativt ­genomförs redovisningen under stort lidande och eleven fortsätter älta hur det gick i dagar efteråt. En klasskamrat kanske skrattade, någon annan såg ointresserad ut. Det som var positivt diskvalificeras.

Hur ska man som lärare upptäcka när det passerar gränsen för normal »blyghet«?

— En varningssignal är om eleven ofta är borta vid muntliga presentationer. Då bör man ta kontakt med skolpsykologen eller kuratorn på skolan, anser Per Carlbring.
Foto: David BrohedeRisken är att situationen eskalerar och att det för varje tillfälle byggs upp mer och mer ångest hos eleven. Men kan man agera i tid behöver det som i början kanske bara är blyghet aldrig leda så långt som till social fobi.

— Det bästa är om man kan skapa en stämning i klassrummet som är behaglig, även när eleverna ska hålla presentationer. Att det inte är för högtidligt, utan mer familjärt och tillåtande, säger Per Carlbring.

Den mest rekommenderade behandlingen för social fobi är KBT. Den går ut på att gradvis utsätta sig för problemsituationer. Därför kan det vara kontraproduktivt att alltid låta elever med social fobi slippa redovisa.

Men om alternativet är att de skolkar, är det bättre att de får slippa tills de är tillräckligt trygga för att ta ett litet steg i taget för att till slut våga redovisa inför klassen. Som lärare bör man samarbeta med skol­psykologen, menar Per Carlbring.

ur Lärarförbundets Magasin