Läs senare

Skapa studiero med nygammalt ordningsbetyg

DebattVill vi locka personer till läraryrket måste vi ta itu med ordningsproblemen i skolan. Det är dags att återinföra betyget i ordning och uppförande, skriver gymnasieläraren Peter Samiotakis.

Om debattören

Peter Samiotakis
Gymnasielärare
Stockholm

I dag har vi elever som struntar att det är rökförbud på skolgården, att det ska vara lugnt i klassrummet, att man ska komma i tid till lektionerna med rätt material och att man ska använda ett vårdat språk mot sina lärare och klasskamrater.

De struntar i att stå i kö i matsalen och att lämna in sin matbricka till disken. De struntar i att komma med klädombyte när de har idrott. De kan sjukanmäla sig själva trots att det inte är tillåtet för en omyndig elev att sjukanmäla sig själv.

Illustration: Colourbox

När eleverna börjar gymnasiet har de redan gått nio år i skolan och borde veta hur man beter sig. Tyvärr finns elever som inte vet detta och när de kommer till gymnasiet är det för sent för många.

Vissa av eleverna har tyvärr en så negativ och destruktiv inställning till skolan att det är mycket svårt för en lärare att förmedla kunskaper till dem. De är inte ”utbildningsbara”, något som i sin tur bidrar till att de inte heller är anställningsbara när de avslutar sin skolgång. För vem vill anställa en person som struntar att göra sina arbetsuppgifter och att passa tider?

Sverige har enligt min uppfattning den mest kravlösa skolan i världen. En elev som inte får godkänt i flera ämnen tillåts ändå fortsätta till nästa årskurs. Skolan kan bara rekommendera eleven och dess vårdnadshavare att det vore bäst att gå om.

Vissa av eleverna har tyvärr en så negativ och destruktiv inställning till skolan att det är mycket svårt för en lärare att förmedla kunskaper till dem.

Mitt förslag är att vi återinför betyget i ordning och uppförande och att alla elever som inte klarar samtliga kurser och som samtidigt får F i ordningsbetyget ska gå om årskursen. Detta bör gälla redan i grundskolan. På så sätt visar man på ett tydligt sätt hur viktigt det är att eleven har social kompetens och kan bete sig på ett värdigt sätt.

Dessutom borde rektorer kunna dra in CSN-stödet om eleven inte respekterar skolans ordningsregler.

Motståndarna till ordningsbetyg hävdar att de stigmatiserar elever.  Men elever från Finland är vana vid ordningsbetyg och tycker inte det är skrämmande och känner sig inte heller stigmatiserade av att få dem.

Men eftersom det finns personer som är motståndare till ordningsbetyg skulle man kunna låta skolornas huvudmän bestämma om deras skola ska använda dem eller inte. Då kan elever och vårdnadshavare fritt välja om de vill ha en skola med eller utan ordningsbetyg.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin