Läs senare

Skaraborg samarbetar kring lärarutbildning

09 mar 2006

Högskolan i Skövde och Skaraborgs kommuner har beslutat att utöka sitt samarbete kring lärarutbildningen.

Samtliga 15 kommuner i Skaraborg och Högskolan i Skövde har slutit ett samverkansavtal, som reglerar samarbetet mellan högskolan och kommunerna kring den del av lärarutbildningen som genomförs på förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU. 
 
Samarbetet syftar till att stärka lärarutbildningens kvalitet och studenternas yrkeskompetens samt stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten.
 
12 kommuner i Skaraborg som har gymnasieskolor har också kommit överens med Högskolan i Skövde om att bedriva ett antal gemensamma projekt i syfte att öka intresset för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar och på lång sikt öka utbildningsnivån i regionen.

ur Lärarförbundets Magasin