Läs senare

Skarp kritik mot Skolverkets webbkurs för obehöriga

LÄRARBRISTENSkolverket går ut med ett webbstöd till obehöriga lärare och förskollärare. Detta för att minska belastningen på behöriga lärare, men också för att stötta eleverna. Kursen får icke godkänt av Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

av Emma Olsson
03 jun 2019
03 jun 2019
Skarp kritik mot Skolverkets webbkurs för obehöriga
Ny webbkurs för outbildade sågas av Johanna Jaara-Åstrand. Foto: COLORBOX

I grund- och gymnasieskolan arbetar 31 000 personer utan lärarutbildning, samtidigt som 3 av 5 inom förskolan saknar förskollärarutbildning.

– Just nu har vi en stor mängd obehöriga lärare, och vi får förhålla oss till det, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Meningen med webbstödet som Skolverket lanserar är att obehöriga ska få en introduktion till arbetet.

– Det finns två perspektiv. Dels att vi försöker se elevperspektivet. Idag undervisas många av obehöriga lärare. Dels att behöriga lärare ska slippa ta ansvar för att introducera obehöriga vikarier, säger han.

Samtidigt står det i skollagen att alla elever har rätt till en behörig lärare.

– Jag är den förste att stryka under på att skolans största utmaning är att säkra att alla elever möter kompetenta lärare. Det är ett oerhört ansvar för politiker och huvudmän att få mer behörig personal. Det här materialet är inget man kan luta sig tillbaka mot, säger han.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, håller med.

– Jag delar oron över bristen på legitimerade lärare, men det sämsta vi kan göra är att skapa en skenutbildning, det är ett hån mot läraruppdraget, säger hon.

I stället efterlyser hon utvidgade insatser mellan Skolverket och utbildningssätena.

– Det vi behöver är nya vägar in i yrket. En stor del av dem som redan arbetar i skolorna har inte långt kvar till legitimation. Lägg kraften och utbildningsinsatserna där i stället, säger Johanna Jaara Åstrand.

Peter Fredriksson ser att det finns ett problem i själva utformandet av kravet på behörighet.

– Det är jättebra att kräva legitimerade lärare, men samtidigt finns möjligheten kvar att ha lärare som inte är det. Jämför med sjukvården! Ingen skulle väl låta sig behandlas av en sjuksköterska eller läkare som inte var behörig? Man löpte inte linan ut (med reformen, reds anm), säger han.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin