Läs senare

Skärpt tonläge i S-politiken för skolan

S-kongressenStopp för vinstjakt i skolan. Nej till religiösa inslag i friskolor. Socialdemokraterna höjer tonläget i sin skolpolitik.
– Det här är kongressen som drev månglarna ur templet, sa Jonas Magnusson, ombud från Jönköping.

av Torbjörn Tenfält
11 apr 2017
11 apr 2017
S-kongressen pågår 8-11 april. Foto: Anders Löwdin (CC BY-NC-ND 2.0)

Riktlinjerna för skolan var uppe till debatt och klubbades när Socialdemokraterna på tisdagen fortsatte sin kongress i Göteborg.

– Svenska skolan ska vara fri från vinstjakt och religiös påverkan, summerade Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö och partistyrelsens föredragande i skolfrågorna.

I partiets riktlinjer för skolan finns nu formuleringar som att skolan ska vara ”fri från konfessionella inslag”. Civilminister Ardalan Shekarabi, som lett Socialdemokraternas temaarbete om skolan, beskriver själv riktlinjerna som en skärpning av partiets politik och att ett mål är att få slut på kommersialiseringen av skolan.

Under debatten slog Jonas Magnusson, ombud från Jönköpings län, fast att kongressen skulle gå till historien som den som drev månglarna ur templet. Han tillade:

– Kan man få en applåd på det?

Det fick han.

– Livsfrågorna måste få ställas i skolan. Men eleverna ska inte bli påprackade svaren, sade Jonas Magnusson.

Skrivningar om att marknadsmekanismerna i skolan ska begränsas fanns med redan i ett tidigare förslag till riktlinjer. Nu slog kongressen fast att svensk skola ska vara fri från vinstjakt.

Systemet med skolpeng ska ses över, men redan nu läggs till att ”alla skolhuvudmän ska eftersträva en blandad elevsammansättning”. Den mjukare formuleringen ”ett förslag är att ta bort kötid som urvalskriterium” har nu blivit att ”kötid ska inte vara urvalskriterium”

Avigsidorna av skolpengssystemet lyftes fram av flera talare:

– Det är helt sjukt att vi har ett system där friskolor kan kräva kommuner på ersättning i förvaltningsdomstolen. Galet att vi överkompenserar friskolornas huvudmän, sade Caroline Hoffstedt, Uppsala.

Flera spådde att skolan kan bli en vinnarfråga i valet nästa år.

– Det fria skolvalet har starkt bidragit till att öka segregationen, framhöll Stefan Jonsson, Värmland.

Lärarkåren fick många hedersbetygelser från talarstolen. Katrin Stjernfeldt Jammeh konstaterade att elevernas kunskapsresultat pekat uppåt under de senaste sex åren i Malmö och att det främst är lärarnas förtjänst.

– Deras vilja att se varje enskild elev är avgörande.

Men professionens insatser räcker inte. Hon efterlyste också strukturella förändringar.

– Den statliga styrningen behöver göras tydligare, sade Katrin Stjernfeldt Jammeh.

ur Lärarförbundets Magasin