Läs senare

Skattefri mat för lärare – vad gäller?

Yngve Gripple, rättslig expert på Skatteverket, reder ut reglerna för skolmåltider.

av Sten Feldreich
12 maj 2019
12 maj 2019
Skattefri mat för  lärare – vad gäller?
Foto: Mikael Ljungström
Foto: Mikael Ljungström

Fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter dock att personalen har en schemalagd tillsynsskyldighet vid måltiden eller motsvarande ansvar för barnen under sådan så kallad pedagogisk måltid. Detta undantag från regeln, att måltider man får av arbetsgivaren normalt är skattepliktiga, är inte lagreglerad utan har i alla tider varit ett etablerat undantag.

— De lärare som inte har tillsynsskyldighet men äter skollunchen ska beskattas för denna förmån såvida de inte betalar ett marknadsmässigt självkostnadspris för måltiden, där marknadsmässig hyra för lokalen ska ingå i kalkylen.

— Jag kan även nämna att en lärare på ett gymnasium förra året ansökte om ett förhandsbesked hos Skatterättsnämnden om inte även luncher på gymnasium kan vara undantagna, men nämnden gjorde i december 2018 samma bedömning som Skatteverket att elevernas ålder på gymnasium och övriga förhållanden normalt inte motiverar att luncherna ska vara skattefria. Frågan är nu uppe hos Högsta förvaltningsdomstolen för prövning.

ur Lärarförbundets Magasin