Läs senare

Skilda tolkningar av allmän förskola

Kommunerna tolkar den nya lagen om allmän förskola på olika sätt, visar en rundringning som Ekot gjort.

14 Jul 2003

Ekot har ringt runt till 15 kommuner för att se hur de tolkat lagen som säger att alla fyra- och femåringar har rätt till avgiftsfri förskola minst 15 timmar i veckan.

Alla kommunerna har infört allmän i förskola, men i Herrljunga finns en begränsning. Förskolan är bara gratis för de barn som vistas där högst 15 timmar i veckan, övriga barn får betala full avgift. Övriga kommuner tar betalt enbart för den tid som överskrider 15 timmar.

Avsikten med reformen var att endast förskolan skulle ingå i reformen. I regeringens proposition framhävs förskolans pedagogiska roll: ”Betoningen av förskolans pedagogiska roll gör att frågan om vilka barn som inte nås av förskolan får ökad betydelse. … En allmän förskola erbjuder alla barn pedagogisk stimulans och gruppgemenskap och förbättrar därmed barnens möjligheter till lärande och en positiv utveckling.”

I en skrift från Skolverket står det: ”Sammanfattningsvis uttrycks såväl i lagtext och förarbeten som i utbildningsministerns svar på frågor i riksdagen att allmän förskola endast kan bedrivas inom ramen för förskola.”

Trots det har några kommuner – till exempel Stockholm – låtit reformen utvidgas till att gälla även familjedaghem. Enligt Ekots undersökning har reformen inte lett till den nedgång för familjedaghemmen som förutspåddes.

Lärarförbundets vice ordförande Solweig Eklund kräver nu att Skolverket granskar avgifterna för allmän förskola.

– Avsikten var att alla barn i allmän förskola skulle få avgiftsfritt i femton timmar per vecka. Att Herrljunga tar betalt för allmän förskola strider mot skollagen, hävdar hon.

LÄNK:
4Mer information finns på Ekots webbplats

INGVAR LAGERLÖF

ur Lärarförbundets Magasin