Läs senare

SKL: Ingen öppning för stora löneökningar

Sveriges Kommuner och Landsting räknar med ett resultat på över 20 miljarder kronor i år. Men hälften av det är engångsintäkter och det öppnar inte för stora löneökningar för lärare och sjuksköterskor, enligt SKL.

27 apr 2012

Antalet arbetade timmar ökar mer än vad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknade med i februari. Därför skruvar man nu upp prognosen för skatteintäkterna 2012.
   Efter konjunktursvackan i slutet av 2011 och början av 2012 ser läget för Sveriges ekonomi ut att ljusna, vilket får genomslag i kommuners och landstings intäkter även kommande år, skriver SKL i vårens ekonomirapport.
   Dessutom talar mycket för att SKL kommer att få tillbaka sammanlagt tio miljarder kronor i år i försäkringspremier.

Många kommuner och landsting kan nu våga investera, skriver SKL. Och det behövs, eftersom en stor del av den utbyggnad av välfärden som gjordes på 60- och 70-talen nu behöver byggas om.
   — Om vi kan upprätthålla den här investeringstakten så genererar det naturligtvis mycket jobb också, säger Anders Knape, ordförande för SKL.
   Men han påpekar att den starka prognosen för 2012 främst handlar om engångsintäkter, och att det inte öppnar för de stora lönehöjningar som sjuksköterskestudenter och lärare nu kräver.
   — Man kan inte ta de här siffrorna till intäkt för att det finns ett utrymme inom sektorn att göra några stora piruetter utöver det märke som är satt i avtalsrörelsen.

Efterfrågan på välfärdstjänster gör att kostnaderna successivt ökar. SKL räknar med inkomstförstärkningar och ökade statsbidrag framöver. Utan de ökade intäkterna krävs omfattande åtgärder för att kunna nå ett positivt resultat från och med 2015.
   Landstingen kommer också att få det tuffare än kommunerna, enligt SKL. Kostnaderna kommer att öka, främst på grund av 40-talisternas allt större behov av vård.
   — De stora grupperingarna kommer ju in i kommunsektorn betydligt senare, i form av hemtjänst, äldreomsorg och de delarna, säger Anders Knape.
   En del av kostnadsökningarna går att möta med besparingar, men det kommer inte räcka hela vägen, enligt SKL.
   — Vi räknar också med en skattehöjning på landstingsområdet de närmaste åren, säger chefsekonomen Mats Kinnwall.

ur Lärarförbundets Magasin