Läs senare

1 av 4 kommuner går back – nu väntar besparingar

BESPARINGARSex av tio kommuner drar redan in på skolan. Nu varnar SKL för kommande kommunala besparingar, sedan var fjärde kommun gick med underskott förra året.

av Emma Olsson
13 maj 2019
13 maj 2019

Av landets 290 kommuner gick 69 med underskott 2018, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Deras halvårsrapport innehåller bitvis dystra siffror – läget har inte varit så illa sedan 2008.

Detta beror på att befolkningen växer och det kräver stora investeringar, enligt Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

– På sikt kan skolan påverkas. Vi skulle önska att administrationen skulle minska, säger hon.

Nu varnar SKL både för skattehöjningar och ytterligare besparingar i landets kommuner.

– Med det här resultatet räknar vi med att skatten kommer att behöva höjas med 13 öre sammantaget, och i stort sett alla regioner och kommuner jobbar med besparingar och effektiviseringar, säger Annika Wallenskog, till SVT.

År 2022 är behovet 38 miljarder kronor mer än i dag, för bibehållen personaltäthet. Enligt rapporten  innebär det besparingar motsvarande 20 miljarder per år för kommuner och landsting.

Samtidigt visar en genomgång som Lärarnas tidning har gjort att 6 av 10 kommuner sparar på skolan redan i år.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, säger att staten måste ta ett större ansvar och skjuta till mer pengar för att kommunerna ska mäkta med de ökade investeringar som krävs i takt med befolkningstillväxten.

– Det finns enorma investeringsbehov. Vi kan inte spara oss till fler lärare, bättre skolresultat och färre sjukskrivningar. Ökar inte de kommunala intäkterna, så drabbar det Sveriges barn och elever, säger hon.

Lärarförbundet vill se mer pengar till socioekonomiskt utsatta kommuner, och en uppräkning av bidrag som till exempel Lärarlönelyftet, så att kommunerna slipper stå för merkostnaderna, när bidragen inte följer prisutvecklingen.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) säger att regeringen redan satsar på skolan.

– Regeringen kommer under mandatperioden att tillföra 20 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna. Regeringen har dessutom kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om att förstärka det riktade statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling som i år uppgår till 3,5 miljarder kronor. Det innebär betydande resurser till skolan, säger Anna Ekström till Lärarnas tidning.

ur Lärarförbundets Magasin