Ingår i temat
Lärarlegitimation
Läs senare

SKL: Lärare kan sägas upp redan nu

Lärare kan redan nu sägas upp på grund av arbetsbrist om de är obehöriga i något ämne. Det hävdar arbetsgivarsidan.

21 sep 2011

Kommuner över hela landet har nu börjat genomföra kompetensinventeringar, som en följd av legitimationsreformen. Kommunerna skannar av vilken kompetens och behörighet varje enskild lärare har och jämför detta med vilka tjänster lärarna sitter på.
Utifrån detta kan kommunerna lägga upp en plan för hur de ska klara lagens krav på att alla lärare ska vara legitimerade och behöriga, det vill säga ha utbildning för den undervisning de bedriver, senast 2015.

Här finns tre alternativ:

  • Ett är att lärare vidareutbildar sig och läser in de högskolepoäng som saknas. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är det den enskilda läraren som har ansvaret för att komplettera och finansiera sin utbildning.
  • Ett annat alternativ är att arbetsgivarna förflyttar lärare som saknar behörighet. Detta har flera skolor redan börjat göra.Arbetsgivaren kan till exempel ha rätt att förflytta en obehörig lärare till en annan ämneskombination där läraren är behörig, enligt SKL.
    — Att arbetsgivaren vill om-organisera verksamheten så att lärarna arbetar inom sin behörighet kan vara ett vägande skäl för förflyttning, säger arbetsrättsjurist Hans-Henrik Helldahl på SKL.
  • Ett tredje — och betydligt mer kontroversiellt — alternativ är att säga upp lärare på grund av arbetsbrist. Enligt SKL behöver arbetsgivaren inte invänta att övergångs-perioden fram till juni 2015 ska löpa ut.

Arbetsgivaren kan redan i dag besluta att alla lärare i verksamheten ska vara behöriga, det vill säga vara utbildade för den undervisning som de är anställda för, från och med en viss tidpunkt. Om lärare vid det tillfället inte har skaffat sig rätt behörighet kan arbetsgivaren ha grund för att säga upp dem på grund av arbetsbrist.

— Utgångspunkten är att obehöriga lärare ska ha övergångsperioden fram till 2015 på sig för att komplettera sin utbildning. Men rent rättsligt finns det inga hinder för arbetsgivaren att fatta beslut om att alla anställda ska vara behöriga tidigare än så, säger Hans-Henrik Helldahl.

SKL stöder denna slutsats på Arbetsdomstolens dom AD 2008 nr 46. Enligt SKL ger domen en arbetsgivare rätt att säga upp en lärare på grund av arbetsbrist, om läraren inte kan leva upp till de krav arbetsgivaren ställer på lärarna i verksamheten.

Alla artiklar i temat Lärarlegitimation (11)

ur Lärarförbundets Magasin