Läs senare

SKL: Lärarna ska fortsätta uppvärderas

Lärarna ska fortsätta uppvärderas, även med ett sifferlöst avtal. Det klargör Heléne Fritzon (S), ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation för Lärarnas tidning.

18 Nov 2015

Det förlängda avtalet mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund innehåller gemensamma skrivningar om att det är viktigt med ”en fortsatt lönemässig utveckling för sektorns lärare”. Det står också att de centrala parterna är överens om att stimulera de kommunala huvudmännen att ”förstärka attraktiviteten och förutsättningarna för läraryrket”. Men frågan är vad de skrivningarna betyder. 
 

Varje år i det senaste fyraåriga avtalet har lärarna fått mer än genomsnittet på arbetsmarknaden, även under de två sista åren som var sifferlösa. 
 

Kommer lärarna få mer än andra även med det nya sifferlösa avtalet?

Vi går inte in och anger nivåer, eftersom vi är på väg in i en avtalsrörelse med andra fackliga organisationer. Men det här avtalet ger en tydlig signal om att skolan har en väldigt stark ställning och att det finns en bred uppslutning om detta både hos medborgarna och våra kommuner, säger Heléne Fritzon.
 

Avtalet talar om att höja läraryrkets attraktivitet. Måste inte det innebära att lärarna ska få mer än andra?

Jag är övertygad om att det här avtalet kommer att ge en fortsatt god utveckling för skolan.
 

Lärarfacken anser att avtalet innebär en uppvärdering av lärarna. Är det så?

Vi är tillsammans överens om att fortsätta uppvärdera läraryrket, ingen tvekan om det.
 

Vad talar för att kommunerna verkligen kommer att uppvärdera lärarna?

Det senaste avtalet med två sifferlösa år på slutet har lärarna haft en positiv löneutveckling. Det visar att kommunerna är beredda att ta ansvar, säger Heléne Fritzon.

240.000 berörs av läraravtalet

  • Lärarförbundet har cirka 140.000 medlemmar som är kommunalt anställda.
  • Totalt är ungefär 240.000 lärare och skolledare kommunalt anställda. 
    Källa: Lärarförbundet

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin