Ingår i temat
Almedalen 2013
Läs senare

SKL: myter om skolan hindrar utvecklingen

Almedalen. Myter och bristande fakta är vanliga i skoldebatten, hävdar Sveriges kommuner och landsting, SKL. I en ny rapport framhåller SKL att det behövs samsyn i skolfrågan.

01 jul 2013

I rapporten, som presenterades i samband med ett seminarium i Almedalen idag, presenterar SKL några påståenden om skolan som de menar är myter.

  • Klassera blir större och lärartätheten minskar. (Det finns inget som tyder på att klasstorlekarna ökar. Lärartätheten har ökat under 2000-talet.)
  • Skolan får allt mindre pengar. (Resuserna per elev ökar.)
  • Barngrupperna i förskolan har blivit allt större. (Barngrupperna och personaltätheten är konstanta.)
  • Satsningarna på modern teknik i skolan ger inga förbättrade resultat. (Forskning visar att modern teknik förbättrar inlärningen inom flera områden. Dock har det varit svårt att se direkta, starka samband mellan användning av IKT-verktyg och elevers studieresultat.

SKL anser att frånvaron av en gemensam bild om skolans utmaningar gör att skolans aktörer ofta tvistar om hur verkligheten ser ut, istället för att jobba tillsammans för skolans utveckling. En analys om skolans utmaningar som inte bygger på välgrundad fakta kan leda till mindre lämpade förslag på åtgärder.

– Syftet med vår rapport är att bidra till en diskussion för ökad samsyn. Har vi en gemensam bild av skolans utmaningar blir det så mycket lättare att komma överens om åtgärder. Det skulle ge skolan den arbetsro som behövs, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning, i ett uttalande.

Se seminariet från Almedalen i efterhand på SKL:s hemsida.
 

Alla artiklar i temat Almedalen 2013 (8)

ur Lärarförbundets Magasin