Läs senare

SKL: Ockelbo bästa skolkommunen

Ockelbo, Grästorp och Nykvarn är Sveriges bästa skolkommuner, enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Öppna jämförelser.

25 Nov 2016

SKL rangordnar i sina Öppna jämförelser kommunernas resultat för de elever som gick ut årskurs 9 våren 2016.

Andra resultat man ser i jämförelsen är att behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat bland de flesta elevgrupper. Bland nyinvandrade elever har andelen behöriga ökat från 26 procent till 30 procent, däremot minskar behörigheten bland elever med okänd bakgrund – den grupp som framför allt består av asylsökande.

Längst ner på listan hamnar Lessebo, Skinnskatteberg och Vännäs.

Hitta din kommun i listan nedan genom att själv sortera. I det sammanvägda värdet redovisar SKL sex olika kunskapsresultat från vårterminen 2016 i årskurs 9. Elever i såväl fristående som kommunala skolor ingår.

Sammanvägt resultat: Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde elever i årskurs 9, andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram samt avvikelser från så kallat modellberäknat värde från dessa tre nyckeltal.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin