Läs senare

SKL: Staten måste ta ansvar för lärares IT-fortbildning

Kostnadsdrivande och illa förankrat. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar Skolverkets förslag till IT-strategi för skolan, men vill ha konkreta besked om hur fortbildningen av lärare ska genomföras.

08 apr 2016

Några dagars fortbildning räcker inte. Det behövs större insatser för att lärare ska få den kunskap de behöver för att använda digitala verktyg i undervisningen, anser Per Mosseby, chef för SKL:s avdelning för digitalisering.

– Staten har inte sett det här som en viktig fråga förrän nu, därför är det hög tid att man tar ett stort ansvar för all den fortbildning som behövs. Inte ens lärarutbildningarna förbereder lärarna på det här området. Enskilda skolor tar frågan på allvar, men det är inte tillräckligt.
 

Lärarna har ju tid avsatt för fortbildning – kan inte detta rymmas inom den?

– Nej, det här har varit eftersatt under så lång tid, samtidigt som skolorna fått allt fler datorer på plats. Det behövs ett mer fokuserat lyft.
 

Per Mosseby välkomnar att Skolverket i sitt förslag till nationell strategi för skolans digitalisering efterlyser mer forskning.

– Vi behöver veta mer om vad som fungerar och inte, säger han.
 

SKL önskar att Skolverket fört mer dialog med huvudmännen och förankrat arbetet med strategiförslaget bättre. Förbundet ser en risk att många kostnadsdrivande förslag nu lämnas över till skolhuvudmännen att genomföra. Förutom fortbildningen nämner SKL bland annat digital infrastruktur, nät, digitala verktyg och teknisk support.

– Hur viktiga vi än tycker att de här satsningarna är så behövs det en realistisk och konkret plan för genomförandet. Vi vill från SKLs sida gärna se en fortsatt tät dialog med regeringen och Skolverket, där inte minst resursfrågan och genomförandet av strategin behöver diskuteras, konstaterar Per-Arne Andersson, chef för förbundets avdelning för utbildning och arbetsmarknad.

Lärares behov av IT-fortbildning

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin