Läs senare

SKL:s nya alarmerande siffror om lärarbristen

LärarbristenDet räcker inte att sitta och vänta – alla måste göra något. Det är SKL:s budskap i dag, när de publicerar en ny rapport om lärarbristen. 2031 riskerar det att saknas 187 000 lärare.
– Det finns ingen enkel lösning eller en rätt väg, alla måste göra flera saker, säger Per-Arne Andersson SKL.

av Enikö Koch
21 feb 2018
21 feb 2018

Fler prognoser om lärarbristen

 

Att lärarbristen är alarmerande är inte nytt, det har många av skolans aktörer prognostiserat och rapporterat om (se faktaruta). Arbetsgivarorganisationen för kommuner och landsting, SKL, ställer sig nu i ledet: Fram till år 2031 är det totala rekryteringsbehovet av lärare 187 000 heltidstjänster, visar deras prognos.

Per-Arne Andersson, SKL.

Per-Arne Andersson, chef för SKL:s avdelning för utbildning och arbetsmarknad, uppmanar skolans aktörer att agera för att klara kompetensförsörjningen.

-Alla intressenter behöver vakna. Det finns ingen enkel lösning eller en rätt väg, alla måste göra flera saker.

Lärarbristen har ju länge larmats om. Varför gör SKL detta nu?

–Den största utmaningen är ju nu och de närmaste fem åren.

Hur ser du på arbetsgivarnas – kommunernas – ansvar för lärarbristen?

– Alla aktörer har nog sin del i det här. Det ligger naturligtvis ett stort ansvar på huvudmännen, och vi har redan haft en kraftig demografisk ökning som vi har klarat. Men det räcker inte att höja lönerna, flera åtgärder måste till.

Som Lärarnas tidning tidigare rapporterat om kommer avtalsrörelsen, som nyligen drog i gång, att handla just om arbetsvillkor snarare än om löner.

Hur ska då de kommunala arbetsgivarna agera i första hand för att förbättra villkoren för lärare?

– De finns ingen första hand. Alla måste göra flera saker. Man måste både få in fler och göra det attraktivt att vara kvar. Det är till exempel viktigt att föra lokala diskussioner med de fackliga om hur arbetsinnehållet ska se ut.

Rapporten från SKL innehåller flera konkreta exempel hur olika huvudmän redan har lyckats hitta modeller för att både rekrytera och behålla lärare (se fakta).

Johanna Jaara Åstrand.

Lärarfacken välkomnar SKL:s rapport. Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, kommenterar på Twitter:

”Det är det här avtals- och valrörelsen behöver handla om. Lärarbristen är ingen omöjlig ekvation, yrket i sig lockar – det är förutsättningarna som brister. Åt dem finns mycket mer att göra. Men det är bråttom.”

Åsa Fahlén.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, säger i ett pressmeddelande:
– Det är väldigt välkommet, även om det är sent, att SKL ser allvarligt på frågan med kompetensförsörjningen i skolan. Som intresseorganisation för de kommunala huvudmännen är det angeläget att de markerar hur viktig frågan är och att de uppmanar sina kommuner och skolhuvudmän till agerande.

Några av förslagen för att klara lärarbristen

SKL uppmanar staten att:

 • se över regelverket för smidigare vägar till läraryrket
 • tillvarata nyanlända lärares kompetens
 • utveckla lärarutbildningen så att fler tar examen

Exempel på lokala strategier

 • Ny form av lärarutbildning, som kommunerna i Dalaregionen har tillsammans med Högskolan Dalarna, som Lärarnas tidning också skrivit om tidigare i artikeln ”Snabb succé för betald lärarutbildning i Dalarna”
 • Locka unga och nya lärare, till exempel anställa läraraspiranter i ett år, som Töreboda kommun har gjort.
 • Påverka normer och attityder till läraryrket.
 • Vara en attraktiv arbetsgivare genom bland annat tydlighet i arbetsfördelning, möjlighet i löne- och karriärutveckling samt god arbetsmiljö.
 • Förlänga arbetslivet genom individuella och flexibla lösningar. Till exempel som Borås, locka tillbaka pensionerade lärare.
 • Ta in andra yrkesgrupper i skolan.
 • Hitta nya organisationsmodeller och arbetssätt, som tvålärarsystem, bättre samverkan mellan olika lärargrupper eller en ökad arbetsspecialisering.
 • Använda sig av digitala lösningar som fjärrundervisning i högre grad.

 

ur Lärarförbundets Magasin