Läs senare

Skola med ”arabisk inriktning” får klartecken trots kommunens protester

ReligionEn friskola med arabisk inriktning får starta i Borås. Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagan från kommunen, som befarar att skolan kommer att öka segregationen.

25 okt 2012

Skolinspektionen gav i december 2010 klartecken för Framtidsskolan att starta i Borås. Skolan uppges i ansökan vara ”etnisk” och vill erbjuda arabisk inriktning vad gäller språk och kultur.

Kommunen har sedan dess överklagat Skolinspektionens godkännande i flera instanser. Den huvudsakliga invändningen är att skolan kommer att motverka kommunens integrationsarbete i den invandrartäta stadsdelen Norrby. Bland annat lade man ned Norrbyskolan med argumentet att eleverna lättare skulle integreras i skolor i andra stadsdelar.

Nu har högsta förvaltningsdomstolen fattat beslut om att ärendet inte får prövningstillstånd. Därmed har Framtidsskolan tillstånd att starta i Borås.

– Det är väldigt olyckligt med tanke på de åtgärder vi gjort på området. Nu har vi inga möjligheter att kunna skapa en så bra skola som det finns möjligheter för i Borås, risken är stor att vi får en helsegregerad skola i Norrby igen, säger kommunalrådet Lena Palmén (S) till Borås tidning.

Tidningen har tidigare avslöjat att huvudmannen för Framtidsskolan har kopplingar till den kraftigt ifrågasatta Al-Salamskolan i Örebro, som bland annat kritiserades för att eleverna inte fick lyssna på modern musik och att man undervisade om sex och samlevnad under ämnet religion.

ur Lärarförbundets Magasin