Läs senare

Skola stängs – har vräkts från lokalerna

SkolstängningSkolinspektionen stänger Svenska Interkulturella Skolan i Stockholm på grund av allvarliga brister. Den mest akuta bristen är att den inte har några lokaler.

av Niklas Arevik
18 dec 2017
18 dec 2017

Från och med den 28 december har skolan verksamhetsförbud i 6 månader eller tills bristerna åtgärdats. Om de inte åtgärdats inom den utsatta tiden stängs skolan för gott.

– Den allvarligaste bristen är förstås att huvudmannen blir avhyst från nuvarande lokaler den 27 december och inte har något nytt hyreskontrakt, säger Lena Högback, enhetschef på Skolinspektionen.

Svenska Interkulturella Skolan har 200 elever från förskoleklass till årskurs 9. Att Skolinspektionen stänger en skola mitt under ett läsår är mycket ovanligt.

– Det är sjätte gången det händer sedan möjligheten infördes 2011, säger Lena Högback.

Andra brister som Skolinspektionen funnit är bland annat att eleverna inte får sin garanterade undervisningstid, att betygen inte sätts i enlighet med lagverket, att utbildningen inte är likvärdig samt att skolan saknar en behörig rektor.

Det är nu upp till elevernas hemkommuner att erbjuda eleverna plats i kommunala skolor.

ur Lärarförbundets Magasin