Läs senare

Skolan är ett lotteri – för både lärare och elever

DebattLikvärdighet är ordet på allas läppar efter den senaste PISA-rapporten. I april kommer Skolkommissionens betänkande med förslag som ska förbättra just likvärdigheten. Kanske likvärdighet är ett relevant begrepp också för lärarnas situation? skriver läraren Lovisa Lindgren.

27 feb 2017

Om debattören

Lovisa Lindgren

lärare i svenska och spanska på Elektrikergymnasiet i Stockholm.

Jag var nyss lärarstudent och arbetar nu mitt första år. Den sammantagna bilden av den skola som jag och mina studiekamrater mött under lärarutbildningen och vår första tid i yrket är att skolan är ett lotteri för både elever och lärare.

Skillnaderna mellan välfungerande verksamhet och vilda västern visade sig första gången under utbildningens VFU. Hade du tur under praktiken mötte du en skicklig handledare och fick chans att lära känna professionen utifrån goda exempel. Hade du otur blev du lämnad ensam som obetald vikarie och fick klara dig bäst du kunde.

Vad lärarjobbet innebär tycks skilja sig radikalt mellan skolor och tjänster. Detta blev tydligt då jag sökte mitt första jobb. En heltidstjänst på en skola kunde innebära dubbelt så många elever som en heltidstjänst på en annan skola. Antalet undervisningstimmar och övriga arbetsuppgifter så som mentorskap, administration, läxhjälp eller vikarieansvar skiljer sig dramatiskt. Har du tur får du under ditt första år något färre undervisningstimmar än erfarnare kollegor, en mentor och kollegialt stöd. Har du otur får du istället fler elever och fler undervisningstimmar än dina kolleger och till och med den där klassen som är känd som ”den svåra”.

Den nye läraren har inte vetskap om vad som är en normal arbetsbelastning och vad olika arbetsuppgifter innebär. Många gånger är hen inte heller snabb att protestera när ytterligare arbetsuppgifter tillkommer. Dessutom vill den nye kanske vara extra duktig och tillmötesgående – i den svenska skola där arbetsbördan kan vara övermäktig även för erfarna lärare.

Många går ner i deltid för att hinna arbeta heltid, något som jag själv blivit rekommenderad vid flertalet tillfällen, både av en lärarutbildare under min utbildning och av deltidsarbetande kollegor.

Som ny lärare har jag önskemål till de politiker som ska staka ut riktningen för skolans framtid:

  1. För det första önskar jag bättre arbetsvillkor för alla lärare. Såväl nyexaminerade som erfarna. Många skolor i vårt nuvarande skolsystem tycks förbruka sina lärare istället för att förvalta dem.
  2. För det andra önskar jag att man systematiserar en mer skonsam introduktion i yrket. Ett föredömligt exempel är Australien där nya lärare är ”beginners teacher” under de första två åren, jämförbart med svenska läkares AT-tjänstgöring.

2010 togs i Sverige beslut om att nyexaminerade lärare skulle ha mentorer sitt första år. 2011 genomfördes reformen men redan 2014 beslutade riksdagen att slopa obligatoriet, bland annat på grund av ”praktiska tillämpningsproblem” som utskottet skrev i sitt ställningstagande.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Detta är symptomatisk för svensk skolpolitik – snabbt beslutade, snabbt genomförda reformer som snart ersätts. På Skolverkets hemsida står det att du som nyanställd lärare har rätt till en introduktionsperiod och en mentor – men att detta inte efterlevs i praktiken vet många. Tänk om våra politiker kunde se till att ett introduktionsår blir en självklarhet i framtiden!

En bra start i yrket skapar lärare som vill fortsätta i sin profession och med arbetet att utveckla och förbättra skolan. Goda och jämförbara arbetsvillkor skulle öka läraryrkets attraktivitet och öka likvärdigheten även för eleverna. Den svenska skolan borde inte vara en tombola. Inte för sina elever. Och inte för sina lärare.

ur Lärarförbundets Magasin