Läs senare

Skolan en resurs för nyanlända

23 maj 2014
Möt varje elev som kommer till den svenska skolan från andra länder utifrån elevens historia och behov — och inte från färdiga mallar och åtgärdsplaner. Om det görs kan skolan vara den bästa resursen för nyanländas skolgång och väl­befinnande.

Det är ett av huvudbud­skapen i den nya boken »En bra början«. Boken riktar sig till lärare och skolledare på fältet, till skolpolitiker och beslutsfattare, till lärarutbildare och lärarstudenter och till alla som vill sätta sig in i arbetet med ny­anlända elever.

Titel: »En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever«

Redaktörer: Gilda Kästen-Ebeling och Tore Otterup

Förlag: Studentlitteratur

');

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin