Läs senare

Skolan har blivit en plats för umgänge ”på riktigt”

DebattEleverna sätter allt större värde på att vara i skolan –  eftersom den har blivit den referenspunkt som det digitala sociala livet på fritiden utgår från. Därför blir också skolans sociala uppdrag allt viktigare, skriver so-läraren Johan Haeffner.

15 okt 2018

Om debattören

Johan Haeffner

SO- Lärare

Fil. mag i pedagogiskt ledarskap

Författare till boken Skolan under ytan

I en skola på Järvafältet infördes frivillig läxläsning efter skoldagen. Det blev fulla klassrum och succé. Senare insåg pedagogerna att flertalet av eleverna var där för att hänga, flörta och ha allmänt kul. De elever som var där för läxläsning fick så klart dålig arbetsro.

Med den införda läxläsningen uppkom möjligheten för den sällskapstrånande eleven att förlänga skoldagen. På samma skola fick fritidsledarna varje dag baxa hem elever som inte ville gå hem efter sista lektionen.

Bild: Colourbox

För mig har det blivit allt vanligare att jag får köra ut elever från klassrummet efter en avslutad lektion. Det är som att rast och lektion flyter ihop för eleverna.

Ett ytterligare belägg för elevernas vilja att tillbringa sin fritid på skolan är de högpresterande elever som lättvindigt viftar bort mina uppmaningar att utnyttja lektionstiden till skolarbete. De säger att de jobbar bättre hemma.

Min tolkning: Skoldagen är dygnets festmingel så varför slösa tid på torrt dravel? I skolan umgås man med vänner men själva skolarbetet görs hemma.

Som jag, elev på 70- och 80-talet, minns det var vi ganska snabba på att ta oss hem efter skoldagens sista lektion. Har skolan verkligen blivit en trivsammare plats att tillbringa sin tid på?

Nej! Snarare beror elevernas ändrade inställning till skolan på teknikutveckling och alla nya kommunikationsvägar som dagens digitala verktyg har skapat.

De digitala arenorna saknar en kvalitet och det är den äkta varan. Kidsen behöver ett fysiskt komplement till den digitala världen.

När eleverna har sina digitala sociala arenor hemma på sitt rum är inte umgänget efter skolan beroende av att träffas i ett gemensamt utrymme. Istället umgås barnen och ungdomarna över nätet där de spelar, snappar och är på insta.

De digitala arenorna saknar dock en kvalitet och det är den äkta varan. Kidsen behöver ett äkta fysiskt komplement till den digitala världen. De behöver en referenspunkt som det digitala sociala livet kan utgå från.

Skolan utgör detta referenscentrum och har som social arena blivit viktigare än då jag gick i skolan. Detta kan förklara att eleverna idag sätter större värde på att vara där, ibland på bekostnad av studiefokus.

Och eftersom skolan för en stor del av eleverna har blivit viktigare som social arena, jämfört med för några decennier sedan, bör vi utgå från att den i ännu större utsträckning än tidigare har två viktiga uppdrag – kunskapsuppdraget och det sociala uppdraget.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin