Läs senare

Skolan måste lära ut annat i en digital och föränderlig tid

DebattVarför kommer en femtedel av eleverna inte vidare till gymnasiet? Vad är egentligen en god utbildning för den tid vi lever i? Kriminalitet, utanförskap och psykisk ohälsa är signaler på att vi inte hanterar den ökande samhällskomplexiteten. Det är dags att prata om skolans roll och innehåll, skriver Kim Törnqvist på Bättre skolor.

Om debattören

Kim Törnqvist

Verksamhetsledare

lärarfortbildnings-

verksamheten

Bättre skolor

Sverige ligger inte bara risigt till när det kommer till resultat. Vi ligger även i botten vad gäller ungas psykiska hälsa. Stress. Social press. Beslutsångest. Prestationsångest. Individualism. Exkludering. Uppgivenhet.

Sedan början på 90-talet har den psykiska ohälsan stigit med nästan 300 procent enligt professor Sven Bremberg. Det är ingen slump att det skett samtidigt som PISA-resultaten sjunkit. När man inte mår bra och inte är trygg är det svårt att lära. Även lärares stress och sjukskrivningar ökar och det påverkar naturligtvis kvaliteten i relationerna och i undervisningen.

Om inte detta är anledning nog att diskutera var vi är på väg kan tilläggas att globala arbetsgivare i framkant av sina branscher, som Google, McKinsey och Ernst & Young, poängterar att de ”inte ser tydliga samband bland sina anställda mellan slutbetyg och framgång i arbetslivet.” Betyg är så klart viktiga, men de letar allt mer efter individer med inre driv, samarbetsförmåga, empati, emotionell resiliens, kreativ förmåga, självledarskap, och uthållighet.

Illustration: Colourbox

Vårt tjänstesamhälle blir allt mer snabbrörligt och högspecialiserat och ett långt och kontinuerligt lärande allt viktigare för att ha en biljett till arbetsmarknaden. Samtidigt kommer en av tre elever inte ens ut från gymnasiet med högskolebehörighet. Vi tar oss inte närmare FN:s fjärde hållbarhetsmål – en god utbildning för alla – vi tar oss längre ifrån. Kanske är inte det så konstigt när målet är så oklart.

Skolkommissionen har gjort en gedigen helhetsanalys av svenska skolan men diskuterar inte relevansen i de kunskaper och färdigheter eleverna ska få med sig. Man nöjer sig med att återigen slå fast att ”skolan ska rusta barn och unga med de kunskaper och färdigheter de behöver inför dagens och framtidens samhälle”. Men vad är egentligen en god utbildning för den tid vi lever i? Enskilda skolor tycks även i fortsättningen lämnas ensamma att tolka detta svårbegripliga.

Vi tar oss inte närmare FN:s fjärde hållbarhetsmål – en god utbildning för alla – vi tar oss längre ifrån.

Det är av yttersta vikt att diskussionen om skolans roll i ett postmodernt samhälle lyfts nationellt. Samhället är idag bara i spädbarnsfasen av globaliseringen, digitaliseringen och automatiseringen. Samtidigt ser vi hur lokala samhällen polariseras och hur våra globala hållbarhetsmål hotas av sätten vi lever på. Radikalisering, utanförskap och psykisk ohälsa är alla signaler på att vi på individ- och samhällsnivå är ganska förvirrade och saknar kunskap och erfarenhet i att hantera förändringen.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Ämnesstruktur, målsättningar och processer för lärande måste omvärderas. För utan rätt kunskaper och färdigheter är vi ute på hal is. Både välfärden och en hållbar framtid bygger på att nästa generation har en sundare livsstil än vi och kan fatta kloka kollektiva beslut. Och en välfungerande demokrati bygger på kunskapsjämlikhet.

När unga saknar de sociala och emotionella färdigheter de behöver för att leva och verka i ett modernt samhälle, och när arbetsgivare efterfrågar andra kompetenser än de skolan utbildar och mäter, vad är det då som håller oss tillbaka från en diskussion om skolans roll i det digitala, globala tjänstesamhälle vi är på väg in i? Vi måste förhålla oss till detta.

ur Lärarförbundets Magasin