Ingår i temat
Almedalen 2013
Läs senare

Skolan måste utjämna skillnaderna enligt LO-rapport

Ökad likvärdighet i skolan, det är en god samhällsinvestering. Det menar LO i en färsk rapport som presenterades under ett seminarium på Almedalsveckans andra dag.

01 jul 2013

Fokus ligger på gymnasiets yrkesprogram men rapporten tar greppet om skolan och utbildningspolitiken och kommer med en rad förslag på reformer och förändringar för att vända en negativ utveckling.

Rapporten pekar framför allt på bristerna i den svenska gymnasieskolan och kopplingen till arbetsmarknaden.

Särskilt oroade är LO:s utredare över att ungdomar är så ointresserade av yrkesprogram och yrkesutbildningar.

Men för att komma tillrätta med problemet högre upp i åldrarna måste man börja tidigt, menar förbundet och kommer med en rad nya reformer och förslag på åtgärder som ska stärka skolans kompensatoriska uppdrag. Ett urval är:

  • Avskaffa vårdnadsbidraget, gör förskolan tillgänglig för fler och gör förskoleklassen obligatorisk.
  • Hårdare reglering av vilka som får starta och driva skolor.
  • Extern rättning av nationella prov för att få bukt med betygsinflationen.
  • Brett blandade klasser avseende kön, etnisk tillhörighet och socioekonomisk bakgrund.
  • Slopad läxrut till förmån för stärkta fritidshem.
  • Obligatorisk gymnasieskola för alla ungdomar.
  • Alla gymnasieprogram, inklusive yrkesprogrammen, ska ge behörighet till högskolan.
  • Utveckla SYV, bland annat genom riktade resurser.

LO-rapporten lägger ett särskilt fokus på gymnasiets yrkesprogram. Många ungdomar hoppar av, byter program eller slutar utan fullständiga betyg. Men i stället för att sätta allt hopp till lärlingsutbildningar vill LO att arbetsmarknadens parter får ett större inflytande över det yrkesrelaterade innehållet i utbildningarna. Det ska bland annat ske genom att stärka de nationella programrådens funktion.

Rapporten ”Behövs: En utbildningspolitik för ungas etablering på arbetsmarknaden” är den tredje i en serie rapporter från LO-projektet Arbetsmarknaden efter krisen.

 

Alla artiklar i temat Almedalen 2013 (8)

ur Lärarförbundets Magasin