Läs senare

”Skolan nyckeln till problem i utsatta områden”

UTSATTA OMRÅDENVar tredje pojke i Sveriges utsatta områden saknar behörighet till gymnasiet, enligt en rapport som organisationen The Global Village har låtit SCB ta fram.
– Skolan är nyckeln till att komma tillrätta med problemen i de utsatta områdena, säger Ahmed Abdirahman, grundare av The Global Village och till Järvaveckan, där han räknar med att diskussioner om skolans roll i samhället kommer att få stort utrymme.

av Sten Feldreich
11 jun 2019
11 jun 2019
”Skolan nyckeln till problem i utsatta områden”
Ahmed Abdirahman, grundare av The Global Village och till Järvaveckan. Foto: TT

I förra veckan presenterade polisen sin lista över de områden som har låg socioekonomisk status och där kriminella har inverkan på lokalsamhället. 61 utsatta områden listades där drygt en halv miljon av Sveriges befolkning bor.

Nu har The Global Village låtit SCB ta fram mer detaljerade uppgifter om demografi, ekonomi, utbildning, arbetsmarknad och företagande som normalt sett inte bryts ut ur myndighetens statistik. Statistiken ger vid handen att den dryga halvmiljonen människor som bor i utsatta områden är yngre än folk i resten av landet, har lägre utbildning, klarar skolan sämre, har i mindre utsträckning arbeten att gå till, tjänar mindre pengar och bor i mindre bostäder.

– Var tredje kille klarar inte behörighetskraven till gymnasiet, och då talar jag inte om allmänna program utan om yrkesprogram. När så många inte klarar skolan är det inte förvånande om de blir rekryterade till kriminella gäng, säger Ahmed Abdirahman, som ser utbildning som den enskilt viktigaste frågan för att komma till rätta med problematiken i de utsatta områdena.

– Skolan, herregud, skolan! Och det säger polisen själva, utbrister han i en intervju med TT.

Skillnaden mellan de utsatta områdena och övriga Sverige är stor. Sett till hela Sverige lämnar 85,7 procent av alla ungdomar grundskolan med behörighet till ett yrkesprogram. I de utsatta områdena är siffran 70,2 procent. Jämförs tjejer och killar i de 61 områdena med varandra framgår att 73,8 procent av tjejerna klarar grundskolan medan bara 66,8 procent av killarna gör det. Ännu större skillnad är det mellan ungdomar med utländsk bakgrund jämfört med de som har svensk bakgrund. Där är siffrorna är 68,6 procent respektive 77,1 procent.

Utsatta områden i siffror

  • 560 000 personer bor i områden som polisen klassar som utsatta, i riskzonen för att bli särskilt utsatta eller särskilt utsatta.
  • Tre av fyra som bor i de utsatta områdena har utländsk bakgrund. De vanligaste ursprungsländerna utöver Sverige är Irak, Syrien, Somalia, Polen och Turkiet.
  • 67 procent av de boende i de utsatta områdena är yngre än 45 år och bara 12 procent är 65 år eller äldre.
  • Bara 70 procent av de boende i utsatta områden går ut grundskolan med behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet. I hela Sverige är siffran 85,7 procent.
  • Den vuxna befolkningen i de utsatta områdena har betydligt lägre utbildningsnivå än i övriga landet. 16 procent av 25-64-åringarna har en eftergymnasial utbildning på minst tre år, mot nästan 28 procent i landet som helhet.

Fakta: SCB, The Global Village

– Jag ser fram emot en bred samhällsdebatt om detta där föräldrar, ungdomar, lärare, politiker, lärarförbund, eldsjälar- ja alla, engagerar sig. The Global Village som organisation är partipolitiskt obunden – vi har inte alla lösningar på problemen. Därför undviker jag att göra några specifika uttalanden om skolan som kan tolkas politiskt, säger Ahmed Abdirahman.

– Det viktiga för oss är att alla goda krafter nu tillsammans hjälps åt att vända utvecklingen i de här områdena. Det är Sveriges framtid det handlar om.

ur Lärarförbundets Magasin