Läs senare

Skolan ska bilda unga, inte dela upp dem i grupper

DebattSka vi fortsätta bedöma och dela upp unga människor i välkommen- och tyvärrgrupper? Låt oss på riktigt diskutera vad skolan är till för det kommande valåret – och inte fastna i prov- och ordningsfrågor, skriver musikläraren Johan Bergman.

24 nov 2017

Om debattören

Johan Bergman

Piano- och körlärare samt mentor

Malmö Latinskola

Att tänka utanför boxen blir svårt och är onödigt när det är boxen som behöver byggas om. Jag tror att jag ärligt och på allvar behöver ställa mig inför följande frågeställningar;

Hur ser jag på mitt ämne och min yrkesroll om det inte finns något bedömningstvång? Hur skulle synen på olika ämnens status ändras, hierarkin totalt och inom ämnesområden? Vad motiverar mig till att undervisa, vilken kunskap inom mitt område vill jag då lyfta fram? När, hur, i vilken ordning? Vill jag fortfarande jobba som lärare då? ÄR jag lärare eller arbetar jag som lärare?

På individnivå skulle svaren nog variera längs hela skalan, och lite till, men skolväsendet och utbildningsinstitutioner skulle kanske finna det besvärligt. Skolan upp till gymnasienivå är en beställningsverkstad där det ska komma ut bokstäver som omvandlas till siffror och som i sin tur används för ett ”Välkommen” eller ett “Tyvärr”. Vad gör det med oss om den gränsen inte finns längre?

Ska vi fortsätta låta en femtedel av ett gott liv gå åt till att bedömas?

Utbildning är en investering inför en framtid vi inte vet något om. Utbildning, med tillhörande kunskap, är inte linjär och då bör inte upplägget som vi erbjuder vara det heller. Vem äger utbildningen? Ska vi fortsätta låta en femtedel av ett gott liv gå åt till att bedömas?

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Skolan ska inte vara till för att selektera utan för att skapa intresse för bildning, och bildning där vi även utbildar människor till människor. I vilken fas av en människas liv bedömer vi? Jo, i uppbyggnads- och startfasen, när en person formas. Det säger ju allt om hur snett det är.

Låt inte kommande valår tillåta oss att hamna i en diskussion kring endast ordning-och-reda, bedömning, tester utan låt oss på riktigt diskutera skolans roll. För vem är utbildningen till? Jag tror inte att en återgång blir en framgång för skolan. Jag har min åsikt klar, tillåt dig att skapa din egen.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin