Ingår i temat
Digitalisering
Läs senare

”Skolan ska vara porrfri”

DebattTyvärr är skolan en inkörsport till pornografiberoende. Det går att ändra på, skriver Maria Ahlin och Ulrica Stigberg.

25 okt 2016

Illustration: Maria RaymondsdotterTolv år. Det är genomsnittsåldern för unga killar att för första gången konsumera pornografi. Många av de unga vi intervjuat inför boken »Visuell drog — om barn, unga och nätporr«, uppger dock att de varit yngre än så. Något som tidigt framkom i intervjuerna är att en hel del barn och unga uppger just skolan som platsen där de första gången mötte nätpornografin.

I Lärarnas tidning nr 13/16 publicerades artikeln »Tig inte när elever ofredas sexuellt« där Katja Gillander-Gådin, professor i Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet, intervjuas om den förändring som tycks ha skett där fler och fler elever uppger att de utsatts för sexuella ofredanden. De ungas verklighet, så som den beskrivs i artikeln, liknar många av de berättelser vi tagit del av.

När vi samtalat med barn och unga har det snabbt framkommit hur närvarande nätpornografin är i deras skolmiljö — något som enligt dem är en av orsakerna till den oroväckande utveckling som artikeln lyfter fram. »Applicerar man könsrollerna i en porrfilm på min skolklass speglar det mycket av min verklighet i högstadiet«, berättar Elin i en av våra intervjuer. Hon och hennes tjejkompisar utsattes mer eller mindre dagligen för verbala och sexuella ofredanden av killarna i klassen.

Forskning från Uppsala universitet har funnit att 96 procent av alla 16-åriga killar någon gång konsumerat pornografi. Sjuttio procent av dessa konsumerar pornografi varje vecka och var tionde konsumerar pornografi varje dag. Åtta procent uppger dessutom att de konsumerar mer pornografi än de vill. Om det rör sig om ett beroende eller inte går inte att säga, här behövs flera studier. Till dess föreslår vi att vi lyssnar till de unga.

»När jag är med andra behöver jag göra allt jag kan för att försöka glömma att jag är beroende av porr. Man blir väldigt deppig och tänker låga tankar om sig själv. Jag gör mitt bästa för att inte kolla på porr, och det längsta jag gått utan är en månad. Som att ha nyktra perioder med återfall«, berättar Alex, en av alla de ungdomar som delar med sig av sina erfarenheter i boken.

Pornografikonsumtion kan utvecklas till ett beroende. I stället för att lust, medvetna val och njutning fått prägla konsumtionen berättar barn och unga om väldiga svårigheter med att låta bli att konsumera pornografi — hur mycket man än försöker. Hjärnans belöningssystem kan, som forskning visat, kidnappas — antingen av en fysisk substans eller av ett beteende. Här är pornografi inget undantag.

Vår gissning är att elevernas självupplevda erfarenheter av pornografiberoende står i stark kontrast till vad skolans värdegrund anger om barns och ungas rätt till en skolgång fri från ohälsa. Därför är det hög tid att göra skolan till en porrfri zon.

På samma sätt som vi är eniga om att skolan inte ska erbjuda alkohol eller cigaretter till eleverna så ska heller inte skolan erbjuda datorer och surfplattor utan förinstallerade filter som värnar om barns och ungas rätt att inte exponeras för pornografi på skoltid.

När vi delar ut tekniska prylar som i sig är utmärkta verktyg för att underlätta lärandet behöver vi samtidigt säkerställa att vi inte på köpet påtvingar eleverna en ökad risk för ohälsa och en otrygg skolmiljö. För alla elevers rätt till god hälsa och en skolgång fri från sexuella ofredanden.

Alla artiklar i temat Digitalisering (15)

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin