Läs senare

”Skolan utbildar bort kreativiteten”

Skolan kan lära mycket från förskolan. Det menade bland andra doktoranden Trevor Dolan vid ett samtal mellan forskare och lärare om lärandets kvalitet som hölls i Stockholm på torsdagskvällen.

23 nov 2012

Hur skapar man motivation och kreativitet i skolan? När lär man sig bäst?

Det var några av frågorna som diskuterades vid ett rundabordssamtal, arrangerat av utbildningskonsulterna Tänk om. Inbjudna till samtalet var både forskare och praktiker med anknytning till skolan.

Läraren, bloggaren och författaren Ann-Marie Körling inledde med ett par egna frågor.

– Skulle du vilja vara elev i ditt eget klassrum? Hur kreativa blir eleverna när det står någon bakom axeln och talar om vilka fel de gör?

Trevor Dolan hänvisade till studier som visar att barns kreativitet, som är hög när de är små, minskar med stigande ålder.

– Vi utbildar bort den. Jag menar att vi måste förändra skolan så att den mer liknar förskolan, sa Trevor Dolan.

Susanne Kjällander, som i sin avhandling visar hur lärandet ökar när lärare och elever jobbar digitalt och skapar kunskap tillsammans, höll med om att det finns mycket att hämta från förskolans sätt att arbeta.

– I förskolan handlar det inte om att bara leverera kunskap till barnen, där upptäcker barn och förskollärare tillsammans.

Docent Ulf Fredriksson poängterade vikten av läsning. Kan eleverna läsa blir de mer kreativa, menade han.

– Det handlar inte om att skolan ska bli roligare. Vi måste ge eleverna de verktyg de behöver, till exempel förmågan att läsa. Frågan är hur man gör de viktiga sakerna roliga?

Anna Kaya, som nyligen fick Svenska Akademiens lärarpris, poängterade hur viktig läraren är som förebild för eleverna.

– Det är viktigt vad jag läser, hur jag talar och skriver, överhuvudtaget hur jag kommunicerar. Det är i samtalet mellan läraren och eleven som lärandet sker – eller misslyckas.

Samtliga forskare och lärare runt bordet var överens om rektorns viktiga roll för att det förs ett pedagogiskt samtal på skolan. Debra Masters, medarbetare till skolforskaren John Hattie från Nya Zeeland berättade om sitt hemland.

– Visst har vårt skolsystem också brister men vår styrka är att vi har ett pågående pedagogiskt samtal. Det är också tydligt att rektorn är ledare för lärandet. Klassrumsdörrarna är öppna och lärarna är vana vid att gå in till varandra, dela med sig av material och samarbeta. Jag upplever också att eleverna verkligen diskuterar sitt lärande.

ur Lärarförbundets Magasin