Läs senare

Skolan viktig när barnfamiljer väljer ny bostadsort

Skolans kvalitet har stor betydelse vid val av kommun när barnfamiljer ska flytta. Det visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Lärarförbundet.

17 apr 2014

Allra viktigast är skolkvaliteten för föräldrar med barn i årskurs 1–5. Där svarar 78 procent att den har stor betydelse. Motsvarande siffra för föräldrar med barn i gymnasieåldern är 65 procent.

Frågan löd: Om du stod i begrepp att flytta, hur stor betydelse skulle kvaliteten på skolan ha för val av kommun?

På Lärarförbundet uppmanar man nu kommunerna att se en bra skola som en konkurrensfördel för att locka till sig nya invånare.

– För att kunna locka de bästa lärarna måste man fokusera på höjd lön och minskad arbetsbelastning, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Undersökningen har gjorts med hjälp av en webbenkät som har sänts till ett slumpmässigt urval föräldrar med barn i grundskola och/eller gymnasiet. 1072 föräldrar svarade och svarsfrekvensen var 58 procent.

ur Lärarförbundets Magasin