Ingår i temat
Almedalen 2013
Läs senare

Skolans digitalisering i fokus i Almedalen

Ge lärare och skolor stöd och strukturella möjligheter att arbeta digitalt. Det var budskapet på några av de seminarier kring den digitala utvecklingen i skolan som hölls i Almedalen på tisdagen.

02 jul 2013

Tisdagsmorgonens program på Almedalveckan innehöll flera seminarier kring digitaliseringen i den svenska skolan. På Lärarförbundets frukostseminarium var huvudfrågan om det krävs en nationell strategi.

Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, framhöll att det inte är frivilligt för skolhuvudmän och lärare att ha och förmedla digitala kompetenser. Ändå har vi en verklighet där många agerar som om det vore så.

– En nationell strategi krävs som en blåslampa, sa Eva- Lis Sirén under seminariet.

Alla deltagare var överens om utbildningsministern måste lyfta frågan digitalisering inom skolan på sin agenda.

Samtidigt, på ett annat seminarium några kvarter bort, presenterade stiftelsen DIU, Datorn i undervisningen, en rapport med anledning av utredningen Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76), som varit ute på remiss under våren.

DIU menar att Utbildningsdepartementets utredning behöver kompletteras på en rad områden.

– Det internationella perspektivet saknas till exempel. Vi vill att Skolverket får i uppdrag att följa den internationella utvecklingen i den här frågan, säger Peter Becker, ordförande i stiftelsen DIU.

DIU menar också att Skolverket måste få ett finansierat uppdrag att utveckla arbetet med nätbaserade kurser och även nätbaserade prov och examinationer.

Bild: Ulrika SundströmJonas Lindahl, lärare i svenska och engelska på Freinetskolan Hugin i Norrtälje, deltog i DIU:s seminarium och berättade om hur han använder internet i undervisningen. Han är aktiv både på facebook och twitter och diskuterar gärna med kollegor över hela landet hur man kan koppla digital undervisning till läroplanen. Den stora utmaningen för framtiden tror han är att matcha den snabba utvecklingen, både inom teknik, programvaror och olika arenor vi besöker på internet.

– För ett par år sedan fick vi inte umgås med eleverna på sociala media, nu är det en del av undervisningen för många. Samtidigt blir saker väldigt fort inaktuella. Om vi bestämmer att det är datorer alla ska jobba med, ja då har datorerna blivit omoderna innan alla i skolan har nått dit.

– Jag har inte tid att vara framtidsspanare men det jag tror krävs är att vi lärare får tillbaka vårt utrymme för att vara kreativa, säger Jonas Lindahl.

 

Alla artiklar i temat Almedalen 2013 (8)

ur Lärarförbundets Magasin