Ingår i temat
Källkritik
Läs senare

”Skolans insats är avgörande”

av Torbjörn Tenfält
03 mar 2017
03 mar 2017
Inte bara kriser. MSB har gjort utbildningsmaterial för gymnasiet.
Foto: Drago Prvulovic/TT

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. MSB har nu också engagerat sig i svenska elevers kunskaper om källkritik. Varför?

— Sett ur ett samhällsperspektiv handlar det här om motståndskraft mot propaganda och desinformation, säger Svante Werger, kommuni­kationsdirektör på MSB.

Skolans insats är avgörande för att allmänheten ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till information på nätet, menar MSB som nu samarbetar med Skolverket, Statens medie­råd och andra aktörer för att uppmärksamma vikten av ett källkritiskt förhållningssätt.

Myndigheten har också tagit fram ett utbildningsmaterial för gymnasieskolan: ”sakerhetspolitik.se”. Där går det att hitta lärarhandledning i ämnen som angränsar till källkritiska resonemang.

Alla artiklar i temat Källkritik (16)

ur Lärarförbundets Magasin