Läs senare

”Skolavslutning i kyrkan stänger ute elever”

Skolverket, DO och JO varnar för att konfessionella inslag vid skolavslutningar kan utestänga elever. Det visar remissvaren på Alliansens lagförslag.

11 dec 2014

Förslaget, som har en riksdagsmajoritet bakom sig i och med att det stöds av Sverigedemokraterna, går ut på att utbildningen får innehålla enstaka inslag med ”konfessionell prägel”. Syftet med inslagen ska vara att ”överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv”. Det kan till exempel handla om att ha skolavslutning i kyrkan. Elever ska ha rätt att avstå från sådana aktiviteter.

Nu varnar tre tunga remissinstanser – Skolverket, diskrimineringsombudsmannen (DO) och justitieombudsmannen (JO) – för att förslaget kan leda till att elever stängs ute från avslutningarna. Det visar en genomgång som nättidningen Altinget har gjort.

Frivilligheten att medverka innebär i praktiken att vårdnadshavare kommer att avgöra om eleverna ska vara med eller inte, skriver JO Lilian Wiklund. ”Enligt min mening är detta helt oacceptabelt”, skriver hon och avstyrker förslaget. Hon anser också att rättsläget inte analyserats tillräckligt. Kanske är det möjligt att upprätthålla traditionerna även med nuvarande lagstiftning, påpekar hon och tycker att förslaget går för långt då det tillåter att en präst eller motsvarande medverkar.

Skolverket vill att man noga ska väga förslagets intentioner mot alla elevers möjlighet att medverka vid de här samlingarna. Att vissa elever utestängs står enligt Skolverket inte i proportion till ambitionen att bevara traditioner. DO är inne på samma linje.

Lärarförbundet å sin sida skriver i remissvaret att då friskolorna redan har möjlighet att ha konfessionella inslag i undervisningen – något som förbundet motsatte sig då det infördes i skollagen – är det rimligt att samma regler ska gälla i den offentliga skolan.

Andra remissinstanser är mer positiva. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Lärarnas Riksförbund (LR) och Sveriges skolledarförbund styrker förslaget, men lyfter samtidigt fram vissa farhågor. LR skriver att det är viktigt att alla ska kunna delta oavsett elevernas eller deras föräldrars religiösa uppfattning. SKL varnar för att det kan bli tolkningsproblem vad gäller vilka typer av konfessionell prägel som ska vara tillåtna. Även Skolinspektionen pekar på otydligheter och anser att förslaget väcker fler frågor än det ger svar.

Lagändringarna om inslag med konfessionell prägel föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.

ur Lärarförbundets Magasin