Ingår i temat
Källkritik
Läs senare

”Skolbibliotekarierna allt viktigare”

av Lenita Jällhage
03 mar 2017
03 mar 2017
Karin Linder, Svensk bibilioteksförening.

I takt med att falska nyheter sprider sig har skolbibliotekarierna en allt viktigare roll att tillsammans med lärarna stödja eleverna att tänka källkritiskt. Det anser Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

— Såväl barn som vuxna behöver få stöd i att bli mer källkritiska. Biblioteken på skolor och i kommuner kan fungera som ryggraden i arbetet — och bibliotekarierna är väl utbildade för uppgiften, säger Karin Linder.

I en debattartikel i Aftonbladet vädjar Karin Linder tillsammans med Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, till regeringen om att tillsätta ett arbetande råd för att mobilisera mot ryktesspridning och falska nyheter.

I rådet vill de se representanter från bland annat läro­säten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

De anser att demokratin i förlängningen kan hotas om man inte tar tag i problemen.

— Läget är akut. Vi behöver komma i gång med aktiviteter nu, säger Karin Linder.

Alla artiklar i temat Källkritik (16)

ur Lärarförbundets Magasin