Läs senare

Skolbonus ska öka integrationen

Alliansen har enats om att belöna duktiga skolor i utsatta områden med en skolbonus. Vallöftet presenterades av de fyra borgerliga partiledarna i Södertälje i dag.

30 aug 2010

Bonusen ska gå till invandrartäta skolor som kan visa att de förbättrar elevernas resultat. Det är inte betygsnivån som ska avga utan andra mätbara resultat, till exempel en ökning på de nationella proven.
   Skolbonusen ska vara tillfällig och omfatta 20 miljoner kronor 2012 och lika mycket vart och ett av de följande två åren. Den ingår i ett niopunktersprogram för att öka integrationen och invandrares möjligheter att få jobb.
   En annan punkt i programmet är låta fler aktörer erbjuda SFI och införa en SFI-peng.
   Alliansen vill också skapa nystartszoner i områden med låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet. Inspirationen kommer från Frankrike, där företag som etablerar sig och anställer människor i socialt utsatta områden får skattelättnader.

ur Lärarförbundets Magasin