Läs senare

Skolchefen: Vi drar oss för att söka bidraget nästa gång

BESPARINGAREda är en av sex kommuner som tvingas betala tillbaka likvärdighetsbidraget för 2018. Nu är skolchefen Ingrid Elmgren rädd för att använda årets pengar – och riskera ännu större skulder till Skolverket.

av Emma Olsson
15 aug 2019
15 aug 2019

Eda har höga kostnader för skolan, som flera landsortskommuner har de flera skolor med litet elevunderlag. Tanken är att skolorna ska slås ihop. Kommunen har i flera år dragits med underskott som måste balanseras.

– Det handlar ju inte om att minska kvaliteten, att gå från 15 till 20 elever i klassrummet. Men det minskar kostnaden per elev och vi riskerar att behöva betala tillbaka allt igen, säger hon.
Under 2018 tilldelades Eda 1,1 miljoner kronor. Men kravet från Skolverket är att bidragstagaren inte får minska elevkostnaderna.

Dagens kostnader jämförs med ett sammanslaget värde för de tre föregående åren. Och Eda har haft stora kostnader för en liten elevgrupp med särskilda behov. Det handlar bland annat om separata lokaler och om personal. Men när de sökte likvärdighetsbidraget hade eleverna slutat – och kostnaderna minskade.

– Vi är nervösa för att använda likvärdighetspengarna. I år är det 3,8 miljoner, och vi har redan använt hälften. Vi kanske måste betala tillbaka alltihop, säger Ingrid Elmgren.

Hon berättar om återbetalningskravet.

Ingrid Elmgren, skolchef.

– Helt plötsligt damp det ner ett beslut i min mejllåda. Vi är återbetalningsskyldiga för hela beloppet från likvärdighetsbidraget 2018. Det går inte att överklaga, säger hon.

Pengarna från likvärdighetsbidraget 2018 har gått till att utveckla modermålundervisningen, och till elevdatorer.

– Det här slår mot hela kommunen. Vi får se vad vi måste spara på, säger hon.

Övriga som hittills krävs på pengar tillbaka är ALM Education, Eskilstuna, Gotland, Huddinge, Luleå och Mörbylånga. Fler återbetalningskrav väntas till hösten.

– Vi och flera andra kommuner kommer att dra sig för att söka likvärdighetsbidraget framöver, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin