Läs senare

Skolforskningsinstitutet: Smala digitala resurser gör nytta i matte

ForskningDigitala lärresurser med tydligt fokus kan höja kunskaperna i matematik, visar en stor utvärdering. Men när det gäller stora kurspaket ses ingen skillnad mot annan undervisning.

av Lisa Blohm
15 nov 2017
15 nov 2017

Skolforskningsinstitutet har gått igenom forskning kring digitala lärresurser i förskola, grundskola och gymnasium. Fokus har helt legat på matematik och kunskapsutveckling. När det gäller skolan är slutsatsen att de flesta av resurserna kan ha positiva effekter på kunskapsutvecklingen. En nyckel till framgång är att innehållet är tydligt avgränsat och fokuserat på en specifik del av matematiken. Detta råder Johan Wallin, projektledare på Skolforskningsinstitutet, lärare att ha i åtanke när det gäller digitala lärresurser.

– Något annat som tycks vara viktigt är fokus på tröskelbegrepp – begrepp som elever behöver förstå för att utvecklas vidare inom ett område. Till exempel bråk och funktioner, säger Johan han.

Johan Wallin, projektledare för den systematiska översikten Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Foto: Magnus Hartman

Positiva effekter av digitala lärresurser syns särskilt tydligt i vad som kallas ”en i övrigt rik undervisningsmiljö”. Och även om de digitala lärresurserna ger tydliga resultat, så kan man enligt genomgången inte utesluta att samma vinster går att uppnå med andra metoder.

Den positiva bilden gäller inte riktigt alla digitala lärresurser. Digitala kurspaket, som ofta griper över stora områden, sticker ut i forskningen. De ”tycks i de allra flesta fall inte innebära några betydelsefulla vinster för kunskapsutvecklingen”, är slutsatsen. Några tänkbara orsaker till detta är enligt översikten att kurspaketen kanske har både bra och mindre bra delar – och att de tar ut varandra. Skolforskningsinstitutet resonerar också kring att det kan vara en större utmaning att anpassa hela matematikundervisningen till digitala lärresurser än att plocka en specifik del.

– Sen ska man inte glömma att det finns många andra aspekter av detta. Man kan ju resonera så att man är utmärkt nöjd med att kunskapsresultaten inte tycks bli sämre av att arbeta med ett digitalt kurspaket, säger Johan Wallin.

Forskningen på digitala lärresurser i matematik för förskolan är mer begränsad, men ger en positiv bild.

– Välkonstruerade, digitala lärresurser kan vara ett väldigt viktigt stöd i förskolan. Det gäller i synnerhet om pedagogerna har begränsad erfarenhet av att jobba med matematikaktiviteter.

Skolforskningsinstitutet skriver att de digitala resurserna kan ge goda effekter även med ganska begränsade insatser och bidra till att stötta barn i förskolan som inte får med sig matematik hemifrån.

De lärresurser som studierna i översikten utvärderat är av olika slag. Det finns bland annat spel och program som presenterar geometriska former. Men i princip alla har tagits fram av forskare med kunskaper om matematik i skola och förskola.

– Det är inte vilka appar som helst, som du kan ladda ned på Appstore, understryker Johan Wallin.

Om Skolforskningsinstitutets översikt

  • Skolforskningsinstitutet har gjort en systematisk översikt av vetenskapliga studier av digitala lärresurser i matematikundervisningen.
  • 75 studier gäller lärresurser för grundskola eller gymnasium. Bara två studier är från Sverige.
  • Tio studier gäller resurser för förskolan.
  • Resultaten av översikten finns samlade i en delrapport för förskolan och en för skolan (pdf-filer).

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin