Läs senare

Skolforskningsinstitutets chef avgår i protest

ForskningLena Adamson, chef för Skolforskningsinstitutet, har begärt entledigande från sitt uppdrag från 1 februari 2018. Skälet: bristande stöd från regeringen.

av Lotta Holmström
20 nov 2017
20 nov 2017
Lena Adamson, chef för Skolforsknings-institutet. Foto: Niklas Arevik

Att myndigheten inte fått så mycket pengar som den velat för att ge bidrag till praktiknära skolforskning tolkar Adamson som en brist på förtroende för Skolforskningsinstitutets arbete. Det skriver myndigheten i en kommentar till Lena Adamsons begäran, där hon även uttalar sig:

– Även en helt utebliven utökning av institutets förvaltningsbudget i kombination med en del andra frågor har varit avgörande för mitt beslut. Jag är naturligtvis förvånad över det bristande stödet Skolforskningsinstitutet fått för sin verksamhet, trots de stora behov riksdag och regering regelbundet uttrycker och som rör vikten av en utveckling av skolans vetenskapliga grund, säger Lena Adamson.

Utbildningsminister Gustav Fridolin kommenterar Lena Adamsons begäran i ett pressmeddelande:

– Hon har gjort ett mycket gott och viktigt arbete med att bygga upp Skolforskningsinstitutet och därigenom bidragit till att stärka skolans forskningsanknytning. Under hösten har hon kunnat presentera myndighetens första stora forskningsöversikter som kommer ge lärare och rektorer stort stöd i sitt uppdrag med att bedriva undervisning på vetenskaplig grund. Jag hade gärna sett att Lena fullföljt sitt förordnande, men respekterar hennes beslut och vill tacka för hennes insats för staten och svensk skola, säger han.

Regeringen meddelar att de kommer att utse en vikarierande chef för Skolforskningsinstitutet inom kort och samtidigt inleda rekrytering av en ny direktör för myndigheten.

 

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: