Läs senare

Skolidrott oftast utan flås

Tre fjärdedelar av lektionstiden i skolämnet idrott och hälsa kräver ingen större fysisk ansträngning av eleverna. När forskare följde 149 elever i årskurs två, fem och åtta under 39 idrottslektioner visade det sig att de ägnade en fjärdedel av tiden åt fysisk aktivitet på måttlig eller hög nivå.

19 sep 2016

"En fjärdedel är lite jämfört med andra länder. Det motsvarar mellan tio och femton minuter per idrottslektion. Min bild är att idrottslärarna själva tror det ligger på en högre nivå", uppger Anders Raustorp, docent i fysioterapi, i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.
 

Enligt studien går mycket av lektionstiden åt till instruktioner, demonstrationer och köande. Dessutom ingår teoretiska moment om hälsa. 13 procent av lektionerna i studien ställdes in på grund av andra skolaktiviteter som teaterbesök eller allmän skolinformation. 

ur Lärarförbundets Magasin